Tišnovská sbírka

Umělecká díla Josefa Jambora a jeho přátel

GJJ NEMÁ STÁLOU EXPOZICI SBÍRKY. VÝTVARNÁ DÍLA ZE SBÍRKY JSOU PREZENTOVÁNA V RÁMCI VLASTNÍHO VÝSTAVNÍHO PROGRAMU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM VÝSTAV JINÝCH GALERIÍ, KAM SVÁ SBÍRKOVÁ DÍLA ZAPŮJČUJE.
 
Soubor uměleckých děl z depozitáře Galerie Josefa Jambora je spjat s osobností malíře Josefa Jambora. Tišnovská sbírka obsahuje přes 100 sbírkových předmětů, z toho 50 Jamborových obrazů a 10 děl jeho přátel, členů SVUM, dále soubor 16 grafických listů a 5 kreseb.
Sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES) Ministerstva kultury. https://www.cesonline.cz/arl-ces/cs/detail-ces_us_cat.1-000110660-Tisnovska-sbirka/
 
O Tišnovské sbírce a Josefu Jamborovi také na:
https://www.mekstisnov.cz/galerie-josefa-jambora/josef-jambor
http://www.josefjambor.cz/index.php/cs/