Tišnovská sbírka

Tišnovská sbírka

Umělecká díla Josefa Jambora a jeho přátel

GJJ NEMÁ STÁLOU EXPOZICI SBÍRKY. VÝTVARNÁ DÍLA ZE SBÍRKY JSOU PREZENTOVÁNA V RÁMCI VLASTNÍHO VÝSTAVNÍHO PROGRAMU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM VÝSTAV JINÝCH GALERIÍ, KAM SVÁ SBÍRKOVÁ DÍLA ZAPŮJČUJE.
 
Soubor uměleckých děl z depozitáře Galerie Josefa Jambora je spjat s osobností malíře Josefa Jambora. Tišnovská sbírka obsahuje přes 100 sbírkových předmětů, z toho 50 Jamborových obrazů a 10 děl jeho přátel, členů SVUM, dále soubor 16 grafických listů a 5 kreseb.
Sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES) Ministerstva kultury. https://www.cesonline.cz/arl-ces/cs/detail-ces_us_cat.1-000110660-Tisnovska-sbirka/
 
O Tišnovské sbírce a Josefu Jamborovi také na http://www.josefjambor.cz/index.php/cs/
 
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ připravuje výstavu Krajiny Josefa Jambora, která se bude konat od 16. 12. 2022 do  27. 2. 2023. Základem vystavené kolekce budou obrazy z Tišnovské sbírky, kterou spravujeme a z Horácké galerie v Novém městě na Moravě.
https://www.galeriehb.cz/cs/vystavy/archiv/1266-josef-jambor