O galerii

Galerie Josefa Jambora

GJJ JE REGIONÁLNÍ GALERIE, KTERÁ PREZENTUJE SOUČASNÉ UMĚNÍ A TVORBU MALÍŘE JOSEFA JAMBORA.

GJJ NEMÁ STÁLOU EXPOZICI SBÍRKY. VÝTVARNÁ DÍLA ZE SBÍRKY JSOU PREZENTOVÁNA V RÁMCI VLASTNÍHO VÝSTAVNÍHO PROGRAMU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM VÝSTAV JINÝCH GALERIÍ, KAM SVÁ SBÍRKOVÁ DÍLA ZAPŮJČUJE.

 

Galerie se nachází v domě, ve kterém mezi lety 1931–1964 žil a tvořil akademický malíř Josef Jambor (1887–1964). V roce 2017 proběhla rekonstrukce Jamborova domu v moderní výstavní prostor.

Galerie klade důraz na prezentaci autorů mladé a střední generace zabývajících se fenoménem krajiny, skutečnosti a jejích proměn. Zároveň sleduje a reaguje na potřeby rozvíjení místní komunity. 

Kromě pravidelných výstav uskutečňujeme řadu doprovodných programů pro všechny věkové kategorie, spolupracujeme s jinými tišnovskými kulturními institucemi a spolky a úspěšné jsou naše edukační programy pro školy.

GJJ REALIZUJE INSTALACE SOCHAŘSKÝCH DĚL A UMĚLECKÉ INTERVENCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU MĚSTA.

 

Na chodu galerie a její dramaturgii se od roku 2012 podíleli nebo podílí:

Veronika Jičínská, Marta Fišerová Cwiklinski, Anita Topínková, Marta Sylvestrová, Radka Kaclerová