Publikace

REZONANCE - Matěj Frank, Inge Kosková, Lada Semecká

Katalog k výstavě Rezonance - Matěj Frank, Inge Kosková, Lada Semecká, 20. 5. - 17. 9. 2023.

Kurátorka výstavy: Radka Kaclerová

Texty: Radka Kaclerová, Matěj Frank, Inge Kosková, Lada Semecká

Vizuální identita výstavy a katalogu: Pavel Coufalík

Tisk: Poit4me

Vydáno: 2023, Galerie Josefa Jambora - Městské kulturní středisko Tišnov

Cena: 290,- Kč

Miloš Sláma, Jan Spěváček - Nad vodami

publikace

Katalog k výstavě Miloše Slámy a Jana Spěváčka Nad vodami, GJJ, 18. 2. - 10. 5. 2023.
Koncepce výstavy, kurátorka a texty: Radka Kaclerová
Grafický design: Ferdinand Kacler
Tisk: Point4me
Vydáno: 2023, Galerie Josefa Jambora - Městské kulturní středisko Tišnov
Cena: 190,- Kč

LIBOR VESELÝ - 22 v pohybu

publikace

Katalog k výstavě velkoformátových obrazů Libora Veselého 22 v pohybu, GJJ, 22. 10. 2022 - 5. 2. 2023.
Koncepce výstavy, kurátorka a texty: Radka Kaclerová
Grafický design: Barbara Zemčík
Tisk: Papír a tisk
Vydáno: 2022, Galerie Josefa Jambora - Městské kulturní středisko Tišnov
Cena: 180,- Kč

VERONIKA RICHTEROVÁ - PET TROPICANA

publikace

Katalog k výstavě Veroniky Richterové Pet Tropicana 2.0, GJJ, 28. 5. - 2. 10. 2022.
Koncepce a texty: Veronika Richterová
Kurátorka: Radka Kaclerová
Grafický design: Michal Cihlář, DTP Studio Marwin CZ s.r.o.
Vydáno: 2022, Galerie Josefa Jambora - Městské kulturní středisko Tišnov a Veronika Richterová
Cena: 120,- Kč

PAVEL HAYEK - HAYEK

publikace

Katalog k výstavě Pavla Hayeka - Hayek, GJJ, 3. 10. - 29. 11. 2020. K dispozici ve 4 variantách obálky.
Kurátorky galerie: Marta Sylvestrová, Radka Kaclerová
Kurátorka výstavy a texty: Radka Kaclerová
Fotografie: Kamil Till, Libor Teplý
Grafický design: Pavel Coufalík
Vydáno: 2020, Galerie Josefa Jambora a Pavel Hayek.
Cena: 125,- Kč

JAN KARPÍŠEK - VÝVĚR ZE SBÍREK

publikace

Katalog k výstavě Jana Karpíška Vývěr ze sbírek / Spring of Collections, GJJ, 8. 8. - 27. 9. 2020.
Kurátorky galerie: Marta Sylvestrová, Radka Kaclerová
Koncepce výstavy: Radka Kaclerová, Jan Karpíšek
Autoři textů: Radka Kaclerová, Jan Karpíšek, Michael Luetchford
Grafický design: Pavel Coufalík
Vydáno: 2020, Galerie Josefa Jambora a Jan Karpíšek
Cena: 210,- Kč

MARTIN SKALICKÝ - TANEC V TEMNOTÁCH

publikace

Katalog k výstavě Martina Skalického - Tanec v temnotách, GJJ, 30. 5. - 2. 8. 2020.
Kurátorky galerie: Marta Sylvestrová, Radka Kaclerová
Kurátorka výstavy, texty: Jana Písaříková
Grafický design: Pavel Coufalík
Fotografie: Andrea Bratrů Velnerová
Vydáno: 2020, Galerie Josefa Jambora - Městské kulturní středisko Tišnov
Cena: 130,- Kč

MILAN MAGNI - OPUS MAGNI

publikace

Katalog k výstavě Milana Magniho Opus Magni, která proběhla v GJJ 22. 5. - 1. 8. 2021. K dispozici ve vícero variacích obálky.
 
Kurátorky galerie: Marta Sylvestrová, Radka Kaclerová
Koncepce výstavy: Marta Sylvestrová, Milan Magni
Grafický design: Pavel Coufalík
Texty: Hana Fadingerová, Milan Magni, Martina Mrázová, Marta Sylvestrová
Vydáno: 2021, Galerie Josefa Jambora - Městské kulturní středisko Tišnov a Milan Magni
Cena: 400,- Kč

Tomáš Medek - Struktury

publikace

Publikace vyšla u příležitosti výstavy Tomáše Medka Struktury - Vetřelci 3D v Galerii Josefa Jambora (7. 8. - 10. 10. 2021) a následné výstavy Tomáš Medek Fructus (20. 10. 2021 - 9. 1. 2022) v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. K dispozici ve vícero variantách obálek.
 
Koncepce: Tomáš Medek, Pavel Coufalík
Grafický design: Pavel Coufalík
Texty: Jan Buchta, Kaliopi Chamonikola, Radka Kaclerová, Marta Sylvestrová
Vydáno: 2021, Tomáš Medek a Galerie Josefa Jambora - Městské kulturní středisko
Cena: 350,- Kč

TOMÁŠ CHADIM - ZNÁSILNĚNÁ KRAJINA

publikace

Publikace vydána při příležitosti konání výstavy Tomáše Chadima Jiné světy v Galerii Josefa Jambora v Tišnově (19. 2. - 22. 5. 2022). Autorská kniha  a zároveň katalog je stylizována jako příruční složka podkladů a materiálů servisních pracovníků při kontrolách technologických objektů. K dispozici v sedmi variacích obálky.
Fascinace technologickými objekty je stěžejním motivem fotografického cyklu Znásilněná krajina (2014). Chadim si všímá solitérů vodojemů, stožárů nebo satelitů v české krajině a znovu vynalézá jejich identitu. Postupem zmnožení a repeticí jednotlivých technologických staveb dochází k růstu shluků estetických objektů, jež asociují bytosti s vlastní individualitou, zároveň se všeak morfologicky připodobňují okolnímu prostředí. Tyto bytosti mohou být všude a člověk je zde přítomný jako inteligentní a nápaditý tvůrce se smyslem pro humor.
 
Autor: Tomáš Chadim
Grafický design: Pavel Coufalík
Kurátorka výstavy, texty: Radka Kaclerová
Vydáno: 2022, Tomáš Chadim a Galerie Josefa Jambora - Městské kulturní středisko Tišnov
Cena: 400,- Kč
 
 

Vcházení do obrazů Josefa Jambora

publikace

České a moravské krajiny se mnohá staletí utvářely jen málo proměnlivým způsobem hospodaření. Až teprve 20. století zasáhlo výrazně do jejich tvářnosti spolu s převratnými proměnami lidské společnosti. V odezvě těchto dějů se změny krajiny staly objektem zájmu mnoha oborů, které se jim a jejich důsledkům věnují.
Kniha Vcházení do obrazů Josefa Jambora představuje ukázku nevšedního mezioborového propojení přírodovědného zkoumání krajiny spolu s využitím krajinomalby. Metoda studia změn krajiny vychází z lokace míst malířovy tvorby v terénu a fotografického opakování záběrů. Vlastní „vcházení“ zahrnuje živý vstup do reálné krajiny z obrazu, získávání poznatků z vlastivědné a odborné literatury, okrajově i z prózy a poezie, hloubání nad starými a specializovanými mapami, zaznamenávání vzpomínek pamětníků a zkoumání flóry a vegetace (současné i minulé). Zejména flóra, popř. jí převážně utvářená vegetace, představuje jak významný krajinotvorný prvek, tak především vhodný indikátor procesů, které krajinu formují. V knize je tímto způsobem pojednáno více než šest desítek obrazů malíře plenéristy Josefa Jambora (1887—1964). Doprovázejí je textové komentáře, mapy a doprovodné, tematicky zaměřené fotografie.
 
Autoři: Jan Lacina, Petr Halas, kol. autorů
Vydáno: 2021, Ústav geoniky Akademie věd České republiky
Cena: 650,- Kč