VENDULA CHALÁNKOVÁ - STÍNY SE DLOUŽÍ

Út 12.12.2023 - Ne 25.02.2024
0:00
výstava
Galerie Josefa Jambora
-
-

Ilustrátorka, tvůrkyně šitých a papírových koláží, autorka komiksů, vizuální umělkyně a performerka Vendula Chalánková v GJJ představuje nejnovější volnou tvorbu. Těžiště výstavy tkví v cyklu obrazů na motivy čtyřverší Jana Skácela. Doplňují je kompozice malovaných kachliček, zenové obrazy, které – kromě jiného – zosobňují plynutí času. Výstavu otevírají i zavírají deskriptivní plátna s motivem dveří ve skutečné velikosti. Tato sestava nestojí na mnohosti. Jde víc o prostorově komponovanou prožitkovou vizuální situaci než běžnou přehlídku nejnovější tvorby. I tím může být výjimečná. Není doslovná. Pracuje s otevřeným vyzněním. Týkat se může melancholie, samoty, zranitelnosti i pocitu ohrožení. Stačí připomenout, že jedny z vystavených dveří reálně vedou do dětské nemocnice.
 
Vernisáž: út 12. 12. 2023 v 18:00 h. Vernisážová výtvarná dílna pro děti je připravena. Srdečně zveme.
 
Kurátor: Radek Wohlmuth
 
EN/
The illustrator, creator of sewn and paper collages, comic book author, visual artist and performer Vendula Chalánková presents her latest work at GJJ. The exhibition is based around a cycle of paintings on the motifs of quatrains by Jan Skácel. They are complemented with compositions of painted tiles, Zen paintings that – among other things – personify the passage of time. The exhibition is opened and closed by descriptive canvases with a full-size door motif. This set is not based on plenitude. It is more about a spatially composed experiential visual situation than a regular showcase of the latest work. This can also make it exceptional. It is not literal. It works with an open tone. It can relate to melancholy, loneliness, vulnerability or a feeling of being threatened. Enough to mention that one of the doors on display leads to a children's hospital.