Stálá expozice

Muzeum města Tišnova

Müllerův dům

Muzeum města Tišnova, které se nachází v nově zrekonstruovaném barokním Müllerově domě, nabízí svým návštěvníkům ke zhlédnutí stálou expozici mapující historii a přírodu Tišnova a okolí. Prostory, ve kterých je stálá expozice umístěna, však nelákají pouze na zajímavé exponáty, ale zaujmou také unikátní výzdobou místností – malovanými trámovými stropy.
Přírodovědná část expozice dokazuje nejen jedno z hesel na sgrafitech tišnovské radnice, tj. „Květnice hora, Besének voda, dražší než celá Morava“ a seznamuje návštěvníky s bohatou faunou, flórou, mineralogií a hornictvím. Speleologická sekce umožňuje divákovi seznámit se s běžně nepřístupnými prostorami Tišnovského krasu. Historická část pak návštěvníkům nabízí exkurz do dějin Tišnova od raného osídlení v době kamenné až po událostmi nabité 20. století.
Prostory muzea jsou využívány také pro pořádání krátkodobých tematických výstav, komorních koncertů, menších konferencí a přednášek.

  • Foto Pavel Smékal
  • Foto Pavel Smékal
  • Foto: Pavel Smékal
  • Foto Pavel Smékal
  • Foto Pavel Smékal
  • Foto Pavel Smékal