Z atlasu výjimečných rostlin - AKCE ZRUŠENA

St 22.04.2020
18:00
přednáška
Muzeum města Tišnova
-
-
DEN ZEMĚ

Oslavte s námi Den země! Přednáška Viléma Jurka z organizace zabývající se ochranou přírody a ekologickou výchovou Rezekvítek je věnována tématu různých druhů rostlin. Věnovat se budeme netypickým dřevinám v naší krajině. Vzpomeneme dávno zapomenuté zemědělské plodiny, které se dnes už tolik nepěstují. Zaměříme se na ochranářsky významné druhy. Zmíníme ohrožené druhy, ale i invazní druhy, které jsou čím dál větší hrozbou pro přírodní rozmanitost. Řekneme si také něco o léčivých rostlinách. „V přednášce zmíním přibližně patnáct druhů rostlin, které mě ovlivnily, zaujaly a s kterými ve své profesi často pracuji,“ dodává ke své přednášce Vilém Jurek.