Vzpomínka na Jana Lacinu

So 18.03.2023
13:30 - 19:00
komentovaná prohlídka
Muzeum města Tišnova
bez vstupného
-

Dne 21. března uplynou tři roky od úmrtí Jana Laciny, vpravdě renesančního člověka, kterého nemohl minout nikdo, kdo se zajímal o Tišnov a Tišnovsko. Profesí byl lesním inženýrem, krajinným ekologem a geobiocenologem (geobiocenologie se zabývá jednotou živé přírody a jejího prostředí; cílem geobiocenologie je přispívat k tvorbě harmonické kulturní krajiny). Současně uměl Jan Lacina o přírodě neuvěřitelně poutavě vyprávět a psát, o čemž svědčí řada jeho knih, ale především nadšených čtenářů. Cizí mu nebylo ani výtvarné umění.
 
V sobotu 18. března si ve spolupráci s nakladatelstvím SURSUM Jana Lacinu připomeneme. V 13:30 začne komentovaná procházka po Květnici, na které Vás doprovodí paní Yvona Lacinová a pan Ivo Dostál. Procházka skončí v 16:00 opět v muzeu, kde bude následovat posezení s výstavou výtvarných děl Jana Laciny, s promítáním filmových materiálů, na kterých Jana Lacinu zachytil Radim Tichý a s představením knihy Květnice a příroda Tišnovska, kterou v novém nákladu, s přispěním města Tišnova, vydalo nakladatelství SURSUM. Jste srdečně zváni!