Úspěch se neodpouští

St 07.06.2023
17:00 - 19:00
vernisáž
Muzeum města Tišnova
dobrovolné
-
Vernisáž

Zveme Vás na vernisáž výstavy z památníku Karla Čapka s názvem Úspěch neodpouští.
Výstava seznámí návštěvníky s odvrácenou stranou jeho popularity. Čapek měl řadu odpůrců a dlouhodobě musel čelit pomlouvačným článkům kolegů žurnalistů, anonymním dopisům, nenávistným telefonátům, ba i vysloveným projevům agresivity, které zesílily po podpisu mnichovské dohody.