RNDr. František Fárník, CSc. - Co víme o Slunci a jeho vlivu na Zemi

So 19.01.2013
17:00 - 19:00
přednáška
přednáškový sál muzea
dobrovolné
jednotné vstupné

V úvodní části přednášky budou vysvětleny základní pojmy, např. co jsou sluneční skvrny, sluneční erupce, výrony sluneční hmoty a podobně. Stručně budou uvedeny vlastnosti Slunce (hmotnost, velikost, vzdálenost od Země) a objasněno, odkud se bere sluneční energie. Druhá část přednášky bude zaměřena na tzv. sluneční aktivitu a její možné dopady na naši Zemi. Vše bude dokumentováno řadou fotografií a video animacemi.