KE KOŘENŮM TIŠNOVA A JEŠTĚ O NĚCO HLOUBĚJI

Pá 31.05.2024 - Ne 15.09.2024
15:00 - 17:00
výstava
Muzeum města Tišnova
80,- Kč / 50,- Kč
dospělí / děti
Nové archeologické nálezy na Tišnovsku

Ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče z Brna vznikla výstava mapující nové archeologické nálezy na Tišnovsku.
První část výstavy s názvem KE KOŘENŮM TIŠNOVA představí ojedinělý nález torza mostu nalezeného nedaleko Tišnovského nádraží. Most je datován do 12. století a dozvíte se i jakou metodou se stáří dřevěných archeologických nálezů určuje, jaké byly použity tesařské postupy nebo jak vůbec vypadalo okolí mostu, současného nádraží, před více než 800 sty lety. 
Druhá část výstavy s názvem A JEŠTĚ O NĚCO HLOUBĚJI nás seznámí hned s pěti lokalitami na Tišnovsku. 1. Hradčany u Tišnova/Sentice - K Čebínu, 2. Železné - Záhomí, 3. Tišnov - Dobrovského/Horova, 4. Tišnov - Brněnská/Wagnerova, 5. Tišnov - Černohorská/Dlouhá. Přijďte se dozvědět, kde byly nálezy kultury s vypíchanou keramikou, kultury s moravskou malovanou keramikou, kde byla žárová pohřebiště, sídlištní jámy, zásobní jámy, hrnčířská pec s předpecní jámou nebo třeba provrtané jantarové korálky. Nálezy nás zavedou do doby popelnicových polí (1300-850 př. n. l.), do starší doby železné - halštatské (800-450 př. n. l.) a mladší doby železné - laténské (450 př. n. l.).
Autorem výstavy je Mgr. Michal Přichystal