Trio con Colore

St 09.10.
19:30
klasická hudba
Velký sál MěKS
Vstupné základní 160 Kč, snížené 130 Kč
-

První koncert pro příznivce klasické hudby obstará klavírní Trio con Colore, soubor nadaných hudebníků, kteří se seznámili při studiu na Janáčkově akademii v Brně. Ve složení houslistky Terezy Láskové, violoncellistky Kateřiny Blahové a klavíristy Mariána Kubačky začali spolupracovat v únoru 2018. Přes krátkou dobu působení a díky podpoře Guarneri Trio Prag byli pozváni na letní mistrovské kurzy ve švýcarském Wengen, kde následně i koncertovali. Každý ze členů má ve svém sólovém repertoáru širokou škálu skladeb od baroka po současnost, což jim při společném tvoření přináší nejen hudební profesionalitu, ale i nový náhled a originalitu. Můžete si s nimi vychutnat skladby Beethovena, Suka, Rachmaninova, Fišera a  Šostakoviče.
 
Informace k prodeji abonmá a vstupenek
Zahájení předprodeje: 4. 9. – 10. 9. 2019 přednostní předprodej pro držitele abonmá ze sezóny 2018/19
od 11. 9. 2016 je abonmá otevřeno pro všechny zájemce.
Ukončení předprodeje: 4. 10. 2019
Abonmá lze zakoupit pouze v TIC Tišnov.
Abonentní karty jsou majetkem MěKS, při jejich zakoupení se abonent registruje u prodejce karty v TIC Tišnov za účelem následné kontroly a zaslání případných informací vztahujících se ke konání akcí MěKS.
Abonenty není možné přenášet na osoby, které spadají do jiné sazby.

Koncerty KPH s výjimkou Adventního koncertu se budou odehrávat ve Velkém sálu MěKS. Místa nejsou označena řadou a číslem sedadla.
Adventní koncert se odehraje v sále sokolovny Tišnov. Místa budou označena řadou a číslem sedadla a prostor bude rozdělen na 2 sektory. Držitelé abonmá mají rezervována místa v sektoru „B“.
7. 10. 2019   Zahájení prodeje na jednotlivé koncerty a divadelní představení.
Prodej vstupenek na jednotlivá představení zajišťuje TIC Tišnov.
Je možné použít i on-line prodej prostřednictvím systému Ticketware umístěného na webu Kina Svratka.
V den koncertu KPH s výjimkou Adventního koncertu je možné vstupenky zakoupit v místě konání události, a to půl hodinu předem.
Ceny abonentek i vstupenek na jednotlivá představení jsou rozděleny dle plné sazby a dle snížené sazby.
Snížená sazba je určena pro mládež do 15 let, ZTP, ZTP/P a seniory 65+.
Na koncerty KPH s výjimkou Adventního koncertu Evy Urbanové mají děti do 10 let vstup zdarma.
 
Klub přátel hudby 2019/2020
základní cena: 1.400,- Kč
snížená cena: 1.260,- Kč
 
9. 10. 2019 Trio con Colore základní cena: 160,- snížená cena: 130,-
Vstupné osvobozeno od daně dle § 61 zák. o DPH 235/204 Sb.