Kruh přátel hudby

Vítáme Vás v sezóně 2018-2019 KPH Tišnov!

Kruh přátel (nejen) klasické hudby

Vážení přátelé hudby,

představujeme Vám program Kruhu přátel hudby Tišnov na koncertní sezónu 2018-2019. K vidění a slyšení bude například světoznámé Guarneri Prague Trio, skvělý cimbalista Daniel Skála nebo stylově dokonalí Ensemble Damian.  
 
Abonentka pro jednotlivce stojí 1000,- Kč, zlevněná abonentka je za 900,- Kč. Průkazka je přenosná. Abonentky prodáváme od 1.10. 2018 v Turistickém informačním centru (náměstí Míru 120) od pondělí do pátku 8 -12 a 13-17 nebo na místě před koncertem.
 
Jednotlivé vstupenky jsou ke koupi nejen na místě v den konání koncertu, ale i v Turistickém informačním centru za jednotné vstupné 160,- Kč. Zlevněné vstupné ve výši 120,- Kč platí pro ZTP a seniory. Děti do 12 let a studenti mají u nás vstup zdarma. 
 
Přejeme Vám všem mnoho kulturních zážitků na koncertech Kruhu přátel hudby Tišnov v sezóně 2018-2019!