Kruh přátel hudby

Kruh přátel hudby 2022

Kruh přátel (nejen) klasické hudby

Vážení příznivci klasické hudby,
rádi bychom vás seznámili s plány koncertů na letošní první půlrok KPH. 
Pro držitele abonmá 2020/21 bude poskytnuta sleva 20 % ze vstupného.
23 března 2022, 19.30 hod. - Tadeáš Hoza, Velký sál MěKS, pěvecký recitál
24. dubna 2022, 19.30 hod. – Pavel Šporcl, bazilika Porta coeli, houslový koncert barokní hudby s doprovodem tělesa Praga Camerata
18. května 2022, 19.30 hod. – Trio Incendio, Velký sál MěKS, klavírní trio
15. června 2022, 19.30 hod. – Tišnovský komorní orchestr, Park pod kostelem