Kruh přátel hudby

Vítáme Vás v sezóně 2017-2018 KPH Tišnov!

Kruh přátel (nejen) klasické hudby

Vážení přátelé hudby,

představujeme Vám program Kruhu přátel hudby Tišnov na koncertní sezónu 2017-2018. K vidění a slyšení bude například světoznámý kytarista Štěpán Rak, skvělí Linha Singers nebo tradičně Tišnovský komorní orchestr. 
 
Abonentka pro jednotlivce stojí 1000,- Kč, zlevněná abonentka je za 900,- Kč. Průkazka je přenosná. Abonentky prodáváme v Turistickém informačním centru (náměstí Míru 120) v úředních hodinách, a to od pondělí do pátku 8 -12 a 13-17 nebo na místě před koncertem.
 
Jednotlivé vstupenky jsou ke koupi nejen na místě před koncertem , ale i v Turistickém informačním centru za jednotné vstupné 160,- Kč. Zlevněné vstupné ve výši 120,- Kč platí pro ZTP a seniory. Děti do 15 let a studenti mají u nás vstup zdarma. I v letošní sezóně platí nabídka bezplatného vstupu pro jednoho dospělého doprovázejícího dítě:
 
Přejeme Vám všem mnoho kulturních zážitků na koncertech Kruhu přátel hudby Tišnov v sezóně 2017-2018!