Kruh přátel hudby

Klub přátel hudby 2019/2020

Kruh přátel (nejen) klasické hudby

První koncert pro příznivce klasické hudby obstará klavírní Trio con Colore, které oplývá energií, barvami a zvukovou rozmanitostí. Můžete si s nimi vychutnat skladby Beethovena, Suka, Rachmaninova, Fišera a Šostakoviče.
Jeden z nejvýznamnějších koncertních kytarových virtuózů Lubomír Brabec přiveze svůj špičkový recitál. Zazní skladby autorů napříč staletími od 16 po 21 století.
Absolutním vrcholem sezóny bude slavnostní Adventní koncert, jedné z nejvýznamnějších českých sopranistek, kterou bude doprovázet Moravské klavírní trio. Držitelka bezpočtu ocenění, která si podmanila Metropolitní operu či La Scalu Eva Urbanová přináší do Tišnova světové operní árie i české vánoční písně.
Trio Českého rozhlasu je výjimečným hudebním souborem, složeným z fagotisty Libora Soukala, hobojisty Lukáše Pavlíčka a klarinetisty Lukáše Dittricha, jehož otec učil na Tišnovské ZUŠ. Repertoár je složen ze skladeb období baroka, klasicismu, až po hudbu 20. století.
Jan Hnyk je jedním z nejnadanějších operních pěvců, který i za svoji krátkou kariéru dokázal svým basem nadchnout diváky plzeňské opery, zvítězil v mnoha pěveckých soutěžích, které ho vynesly až k hostování v Národním divadle.
Závěr sezóny KPH již tradičně obstará domácí hudební těleso TiKO.
Nenechte si ujít sezónu klasické hudby a zajistěte si abonentu na KPH za zvýhodněných podmínek.

Abonmá KPH 2019-2020

6 výjimečných koncertů

Informace k prodeji abonmá a vstupenek
Zahájení předprodeje pro všechny zájemce: od 11. 9. 2016
Ukončení předprodeje: 4. 10. 2019

Abonmá lze zakoupit pouze v TIC Tišnov.
Koncerty KPH s výjimkou Adventního koncertu se budou odehrávat ve Velkém sálu MěKS. Místa nejsou ozna-čena řadou a číslem sedadla.
Adventní koncert se odehraje v sále sokolovny Tišnov. Místa budou označena řadou a číslem sedadla a prostor bude rozdělen na 2 sektory. Držitelé abonmá mají rezervována místa v sektoru „B“.
7. 10. 2019   Zahájení prodeje na jednotlivé koncerty.
Prodej vstupenek na jednotlivá představení zajišťuje TIC Tišnov.
Je možné použít i on-line prodej prostřednictvím systému Ticketware umístěného na webu Kina Svratka pro Adventní koncert.
V den koncertu KPH s výjimkou Adventního koncertu je možné vstupenky zakoupit v místě konání události, a to půl hodinu předem.
V den Adventního koncertu je možné vstupenky zakoupit v místě konání události, a to hodinu předem.
Ceny abonentek i vstupenek na jednotlivé koncerty jsou rozděleny dle plné sazby a dle snížené sazby.
Snížená sazba je určena pro mládež do 15 let, ZTP, ZTP/P a seniory 65+.
Na koncerty KPH s výjimkou Adventního koncertu Evy Urbanové mají děti do 10 let vstup zdarma.
Klub přátel hudby 2019/2020
základní cena: 1.400,- Kč
snížená cena: 1.260,- Kč