Kruh přátel hudby

Refundace abonentek KPH

Kruh přátel hudby 2020/21

Vážení příznivci kultury a zejména klasické hudby. S vírou, že se nám společně podaří překonat pandemii, jsme v loňském září spustili abonentní cyklus Kruhu přítel hudby na sezónu 2020/21. Měli jsme připravený krásný a pestrý program sedmi koncertů. Bohužel se ukázalo, že se COVID-19 nepodaří porazit tak rychle, jak jsme doufali. A tak se stalo, že bylo možné realizovat pouze jeden jediný koncert na začátku sezóny. Adventní koncert Pavla Šporcla jsme museli vloni zrušit a začali jsme přesouvat další naplánované koncerty s vírou, že v první půli roku 2021 se nám podaří nabouranou sezónu alespoň nějak zachránit. Opět jsme prohráli. Bohužel z veškerých oficiálních míst, primárně z Ministerstva kultury a Ministerstva zdravotnictví neexistují žádné relevantní informace, o které bychom se dokázali opřít, stejně jako jakýkoli variantní scénář či návod na to, za jakých podmínek vůbec lze plánovat návrat živé kultury do našich životů.
Jsme proto bohužel donuceni k předčasnému ukončení abonentního cyklu Kruhu přátel hudby sezóny 2020/21, protože již nejsme schopni naplnit její program. Z toho důvodu musíme přistoupit k refundaci vstupného stávajícím abonentům. Abonentky uhradíme všem držitelům převodem na jejich účet. Proto zdvořile prosíme, aby se obrátili na naše kolegyně z Turistického informačního centra, které jim s tím pomohou.
Přes to všechno se nevzdáváme. Koncerty, které se nepodařilo uskutečnit, se pokusíme umístit do příští sezóny. Již dnes máme například domluven náhradní termín adventního koncertu Pavla Šporcla. Ukončení každé sezóny KPH tradičně obstarával Tišnovský komorní orchestr, mělo tomu tak být i letos v květnu. Víme, že tento termín nebude možné zabezpečit, a proto jsme s naším domácím souborem dohodli přesun koncertu na středu 30. 6. 2021. Akce se uskuteční netradičně v zahradě parku pod kostelem. Posluchači se mohou těšit na skladby z díla Mendelssohn-Bartoldiho, Stamice či Warlocka. Našim věrným držitelům abonmá KPH na sezónu 2020/21 chceme vyjádřit vděčnost alespoň tím, že na tento koncert budou mít vstup zdarma a připravíme pro ně místa v první řadě.

Klub přátel hudby 2020/2021

Kruh přátel (nejen) klasické hudby

Pro abonentní cyklus Klubu přátel hudby pro sezónu 2020/21 jsme připravili 6 skvělých koncertů a 1 bonusový. Po loňském veleúspěšném adventním koncertu Evy Urbanové jsme i pro letošní sezónu připravili koncert jedné z největších osobností současné klasické hudby.
Pavel Šporcl s komorním orchestrem vystoupí v tišnovské sokolovně 16. prosince 2020. Fenomenální houslista má připravený program z toho nejlepšího ze svého repertoáru a nebudou chybět ani koledy, v nichž jej doprovodí místní gymnaziální pěvecký sbor pod vedením Kateřiny Pospíšilové!
Sezónu Klubu přátel hudby odstartujeme 7. 10. 2020 koncertem Tango Quarteto Re Campo s projektem Historia del tango, v němž se posluchači budou moci pokochat i pohledem na taneční performanci. 18. 11. 2020 představíme jeden z nejlepších mladých souborů Trio Incendio ověnčené bezpočtem mezinárodních úspěchů. Po adventním koncertu se můžete těšit na Štěpánský koncert Tišnovského komorního orchestru, který na letošek připravuje reedici Rybovy mše Vánoční z roku 2014 společně s Královopolským chrámovým sborem, jak jinak než 26. 12. 2020.
Druhým nesporným vrcholem sezóny bude koncert 10. 2. 2021 špičkového seskupení Clarinet Factory, které letos v červnu vydalo zbrusu nové album Pipers a slaví s ním úspěchy doslova po celém světě. Rozhodně vás nechceme ochudit o pěvecký recitál a opět jsme sáhli po vycházející hvězdě, kterým je barytonista Tadeáš Hoza, ten se vám představí 17. 3. 2021. No a závěr sezóny již tradičně obstará vaše oblíbené domácí TiKO 12. 5. 2021. Věříme, že si s námi tuto sezónu užijete a pomůžete nám vdechnout opět kultuře život.
Nenechte si ujít sezónu klasické hudby a zajistěte si abonentu na KPH za zvýhodněných podmínek.

Abonmá KPH 2020-2021

6 výjimečných koncertů

Informace k prodeji abonmá a vstupenek
VÁŽENÍ DIVÁCI, PRÁVĚ HLEDÁME NOVÉ TERMÍNY KONCERTŮ, KTERÉ NELZE V SOUČASNÉ DOBĚ REALIZOVAT!
Prodej abonmá KPH: od 14. 9.
Abonmá lze zakoupit pouze v TIC Tišnov. Abonentní karty jsou majetkem MěKS, při jejich zakoupení se abonent registruje u prodejce karty v TIC Tišnov (jméno, e-mail a telefonní kontakt) za účelem následné kontroly a zaslání případných informací vztahujících se ke konání akcí MěKS. Abonenty není možné přenášet na osoby, které spadají do jiné sazby.
Koncerty KPH s výjimkou Adventního a Štěpánského koncertu se budou odehrávat ve Velkém sálu MěKS. Místa nejsou označena řadou a číslem sedadla.
Adventní koncert se odehraje v sále sokolovny Tišnov. Místa budou označena řadou a číslem sedadla a prostor bude rozdělen na 2 sektory. Držitelé abonmá mají rezervována místa v sektoru „B“.
Zahájení prodeje vstupenek na jednotlivé koncerty: 21. 9. 2020
Prodej vstupenek na jednotlivé koncerty zajišťuje TIC Tišnov. Je možné použít i on-line prodej prostřednictvím systému umístěného na webu Kina Svratka. V den koncertu KPH s výjimkou Adventního koncertu je možné vstupenky zakoupit v místě konání události, a to půl hodinu předem. V den Adventního koncertu je možné vstupenky zakoupit v místě konání události, a to hodinu předem.
Ceny abonentek i vstupenek na jednotlivé koncerty jsou rozděleny dle plné sazby a dle snížené sazby.
Snížená sazba je určena pro mládež do 15 let, ZTP, ZTP/P a seniory 65+
Na koncerty KPH s výjimkou Adventního koncertu mají děti do 10 let vstup zdarma.
Klub přátel hudby 2020/2021
základní cena: 1.550,- Kč
snížená cena: 1.360,- Kč

Ceny jednotlivých koncertů klasické hudby:
7. 10. 2020 Tango Quarteto Re Campo základní: 190,- snížená: 170,-
16. 12. 2020 Pavel Šporcl - Adventní koncert - sektor A základní: 590,- snížená: 540,- sektor B základní: 490,-snížená: 450,-  KONCERET ZRUŠEN
26. 12. 2020 Štěpánský koncert - Tišnovský komorní orchestr základní: 190,- snížená: 170,- KONCERET ZRUŠEN
10. 2. 2021 Clarinet Factory   základní: 390,- snížená: 350,- HLEDÁME NOVÝ TERMÍN
17. 3. 2021 Tadeáš Hoza   základní: 190,- snížená: 170,- HLEDÁME NOVÝ TERMÍN
14. 4. 2020 Trio Incendio    základní: 190,- snížená: 170,- HLEDÁME NOVÝ TERMÍN
12. 5. 2021 Tišnovský komorní orchestr základní: 190,- snížená: 170,- HLEDÁME NOVÝ TERMÍN