Tišnovský komorní orchestr

St 13.05.
19:30
klasická hudba
Velký sál MěKS
Vstupné základní 160 Kč, snížené 130 Kč
-

Od přelomové sezóny 2018/19, kdy se před soubor postavil nový dirigent Tomáš Křemen, jde výkon domácího souboru stále výš a výš. Vše začalo slavnostním koncertem ke 100. výročí vzniku České republiky. Následoval nový vánoční koncert, k němuž významně přispěl odborník na barokní hudbu, tišnovský rodák Libor Mašek. V roce 2019 přišel Mozartův koncert pro harfu a flétnu. Do nové sezóny 2019/2020 soubor vstupuje s Schubertovou mší s pěveckým sborem Gaudeamus Brno, která zazní v rámci oslav sametové revoluce. Na Vánoce se posluchači mohou těšit na třetí část Moravských koled. A překvapením bude tradiční zakončení sezóny KPH.
Informace k prodeji abonmá a vstupenek
Zahájení předprodeje: 4. 9. – 10. 9. 2019 přednostní předprodej pro držitele abonmá ze sezóny 2018/19
od 11. 9. 2016 je abonmá otevřeno pro všechny zájemce.
Ukončení předprodeje: 4. 10. 2019
Abonmá lze zakoupit pouze v TIC Tišnov.
Abonentní karty jsou majetkem MěKS, při jejich zakoupení se abonent registruje u prodejce karty v TIC Tišnov za účelem následné kontroly a zaslání případných informací vztahujících se ke konání akcí MěKS.
Abonenty není možné přenášet na osoby, které spadají do jiné sazby.
Koncerty KPH s výjimkou Adventního koncertu se budou odehrávat ve Velkém sálu MěKS. Místa nejsou označena řadou a číslem sedadla.
7. 10. 2019   Zahájení prodeje na jednotlivé koncerty a divadelní představení.
Prodej vstupenek na jednotlivá představení zajišťuje TIC Tišnov.
Je možné použít i on-line prodej prostřednictvím systému Ticketware umístěného na webu Kina Svratka.
V den koncertu KPH s výjimkou Adventního koncertu je možné vstupenky zakoupit v místě konání události, a to půl hodinu předem.
Ceny abonentek i vstupenek na jednotlivá představení jsou rozděleny dle plné sazby a dle snížené sazby.
Snížená sazba je určena pro mládež do 15 let, ZTP, ZTP/P a seniory 65+.
Na koncerty KPH s výjimkou Adventního koncertu Evy Urbanové mají děti do 10 let vstup zdarma.
Klub přátel hudby 2019/2020
základní cena: 1.400,- Kč
snížená cena: 1.260,- Kč
Vstupné osvobozeno od daně dle § 61 zák. o DPH 235/2004 Sb.