Tišnovský komorní orchestr

St 24.05.
19:30
klasická hudba
velký sál MěKS
Vstupné: dospělí 140 Kč / ZTP, důchodci 100 Kč. Studenti a děti do 15 let zdarma. Bezplatný je vstup pro jednoho dospělého doprovázejícího dítě. Permanentka KPH: dospělí 900 Kč; ZTP, důchodci 800 Kč
Předprodej - TIC Tišnov (Brněnská 475, 666 01 Tišnov)
tradiční zakončení KPH sezóny s vynikajícím tišnovským tělesem

Tišnovský komorní orchestr je neprofesionální smyčcové těleso, složené z hudebníků z Tišnova, Brna a okolí. V jeho řadách jsou zastoupeni také hudební profesionálové jako stálí hráči nebo hosté.
Orchestr nabízí rozmanitý repertoár sestavený nejen z děl z období baroka a klasicismu, neopomíjí však ani díla soudobá.
Tišnovský orchestr vystoupil na mnoha místech po celé ČR, především na jižní Moravě, Slovensku, Polsku nebo Rakousku. Zúčastnil se řady festivalů a přehlídek.
Objevil se také na několika záznamech v pořadech vysílaných Českým rozhlasem a Českou televizí. Vystupuje s renomovanými herci, vynikajícími sólisty, spolupracuje s pěveckými sbory.
Do roku 2001 řídil orchestr Jiří Brychta, krátce Richard Kružík a posluchačka JAMU Hana Matušková. Od roku 2002 byl uměleckým vedoucím Jaroslav Kolesa, od roku 2011 vede orchestr dirigent Vít Mareček.
 
Předprodej vstupenek je ukončen vždy 1 den před koncertem.
Vstupné osvobozeno od daně dle § 61 zák. o DPH 235/204 Sb.