TiKO

St 22.05.2013
19:00
vážná hudba
velký sál MěKS
100,- Kč / 60,- Kč. Jeden dospělý doprovod dítěte zdarma.
plné / snížené

Rozloučení se sezónou 2012/13 Kruhu přátel hudby obstará již tradičně Tišnovský komorní orchestr.