Hudební festival Zdeňka Pololáníka - varhaníci: Lucie Guerra Žáková (Česká Republika) a Carlos Arturo Guerra Parra (Španělsko)

Ne 05.10.2014
15:00
klasická hudba
Bazilika Porta coeli Předklášteří u Tišnova
100,- Kč / 60,- Kč. Sleva platí pro ZTP, děti do 15 let, důchodce a studenty.
Předprodejová místa: sekretariát MěKS (Mlýnská 152), pokladna kina (Brněnská 152), muzeum (Jungmannova 80).
Varhanní koncert pro čtyři ruce a čtyři nohy

Varhaníci:
Lucie Guerra Žáková (Česká Republika)
Carlos Arturo Guerra Parra (Španělsko)

Program
Juan Bautista Cabanilles (1644-1712)
Batalla I de quinto tono “Imperial” *
Antonio Cabezón (1510-1566)
Diferencias sobre el canto llano del Caballero *
Nicholas Carlston (1570-1630) 
"A Verse" for two to play on one Virginal
Thomas Tomkins (1572-1656)
“A Fancy” for two to play
Louis Couperin (c.1626-1661)
Chaconne *
Johann Christian Bach (1735-1782)
Sonata C dur
I. Allegro
II. Rondo Allegretto
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Fuga g moll KV 401 (375e)
Francesca De Santis
“Capona” divertimento per organo a 4 mani e 4 piedi (2007)
Robin Dinda (1959)
“Charlie Dog Blues” Op. 17

* vlastní úprava interpretů pro Varhany na čtyři ruce
 
Lucie GUERRA ŽÁKOVÁ
Lucie GUERRA ŽÁKOVÁ, rodačka z Litomyšle, je česká cembalistka a varhanice žijící a působící v zahraničí (Španělsko, Francie). Obor varhany vystudovala na Akademii múzických umění v Praze ve třídách Prof. J. Hory a doc. J. Tůmy. Během studií podnikla stáž na vysoké škole Hochschule für Musik und Theater v Hamburku u Prof. J. Ernsta a zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů doma i v zahraničí. Trvalý zájem o francouzskou hudbu ji přivedl do Paříže a Toulouse, kde studovala vysoké školy (CNSMD Paříž a CESMD Toulouse) ve třídách světově proslulých varhaníků: O. Latry – titulární varhaník Notre-Dame de Paris, M. Bouvard – titulární varhaník St. Sernin v Toulouse, J. W. Jansen, L. Avot, Y. Bouvard). Ve Francii se také začala zajímat o obor cembalo, kterému se posléze začala věnovat hlouběji. Aby si rozšířila své hudební znalosti, nastoupila do třídy Prof. G. Lukšaitė-Mrázkové na AMU v Praze, kde magisterská studia cembala uzavřela v roce 2014. Lucie GUERRA ŽÁKOVÁ se již dlouhá léta věnuje koncertní činnosti. Pravidelně je zvána na prestižní festivaly v České republice i v zahraničí (např. Mezinárodní Festival Smetanova Litomyšl, Festival Komorní Hudby Český Krumlov, Arte Sacro v Madridu, VIII Festival de Músicas Contemplativas v Santiagu de Compostela či Festival Internacional de Órgano de Morelia v Mexiku. Vystoupila na nejrůznějších místech Evropy a Latinské Ameriky (Notre-Dame de Paris, Chapelle royale à Versailles, Saint-Sernin de Toulouse aj.)

Ve spolupráci s francouzským varhaníkem Philippem Lécossais vytvořila cyklus tří hudebních pořadů pro varhany a průvodní slovo, s nimiž koncertovala po celé Francii: «Promenade dans la Musique Populaire de la Renaissance», «Promenade de la Monarchie au Directoire» a «Le Labyrinthe du Monde et le Paradis du Cœur».

V zahraničí se již dlouhodobě snaží o propagaci české hudby. Ve Francii a Španělsku premiérovala dílo P. Ebena Labyrint Světa a Ráj Srdce se čtenými texty ze stejnojmenné knihy J. A. Komenského. Mnoho svých koncertů věnuje výhradně české hudbě, kdy svému publiku představuje interpretované autory průvodním slovem.

Kromě sólové dráhy se také věnuje komorní hře (flétna, hoboj, trubka, bicí, klavír, zpěv...). Pravidelně vystupuje ve varhanním duu pro 4 ruce a 4 nohy se svým manželem, španělským varhaníkem, Carlosem Arturo Guerra Parra. Další její pravidelnou aktivitou je spolupráce v pražském cembalovém duu s Petrou Žďárskou, se kterou momentálně pracuje na dvou originálních projektech: Fandango pro dvě cembala, kastaněty a tanec ve spolupráci se španělskou umělkyní Ludovicou Mosca a Hudební Putování s Charlesem Burneyem po Evropě pro cembalo na čtyři ruce a průvodní slovo v jazyce příslušné země.
 
CARLOS ARTURO GUERRA PARRA
je přední španělský varhaník mladé generace. Po studiích klavíru v Cuence se začal věnovat varhanám, které začal studovat na Profesionální konzervatoři Artura Soriy v Madridu (u Prof. A. S. Bustamante). Díky univerzitnímu stipendiu kardinála G. de Alborñoz přepsal díla pro dvoje varhany dochovaná v archívu katedrály ve městě Cuenca. V roce 2006 pořádal inaugurační varhanní koncerty v katedrále v Cuence, na nichž se podílel i jako interpret.
Obor varhany vystudoval na Katalánské vysoké škole múzických umění u varhaníka Ó. C. Zabaly. Během svých studií získal stipendium Erasmus Sokrates k roční stáži na Akademii múzických umění v Praze, kde studoval hru na varhany ve třídě doc. J. Tůmy, hru na cembalo u prof. G. Lukšaitė-Mrázkové a Basso continuo u V. Spurného.
Pravidelně se věnuje koncertní činnosti ve Španělsku i v zahraničí. Vystupuje jako sólista a často také ve varhanním duu s Lucií Guerra Žákovou.
Carlos A. Guerra se zúčastnil mistrovských kurzů vedených renomovanými varhaníky, jako jsou D. Roth, M. Bouvard, J. W. Jansen, M. Torrent, F. Caporali, E. Bellotti a další.
Mezi jeho pravidelnou hudební aktivitu patří varhanické působení při liturgii a pedagogická činnost.
Zároveň s interpretačním umění se zabývá varhanářstvím.
 
Vstupenky lze koupit na těchto předprodejových místech MěKS Tišnov:
sekretariát MěKS (Mlýnská 152), pokladna kina (Brněnská 152), muzeum (Jungmannova 80).