Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Bosche - Oživlé obrazy

So 07.08.
20:00
komoponvaný pořad
Park Farská zahrada
-
-

Večer 7. srpna zkusíme oživit výjevy z jeho obrazu Sedm smrtelných hříchů a čtyři poslední věci člověka.
O autorství obrazu panuje spor mezi holandskými a španělskými kunsthistoriky. Ti holandští tvrdí, že obraz nenamaloval Hieronymus Bosch, protože většina jeho obrazů vznikla na dřevěných deskách z baltického dubu, který se v Boschově době hojně používal ke stavbě lodí. Tento obraz je přitom namalován na dřevě z topolu. Španělští kunsthistorikové naopak tvrdí, že bez ohledu na materiál, je Boschovo autorství nesporné. Odkazují se na styl malby, barvy, výraz a jiné umělecké aspekty díla, které jsou typické pro Boschovy ostatní malby.
V tomto sporu je úsměvné, že Hieronymus Bosch sice pocházel z Holandska, a proto se holandští odborníci na jeho dílo považují za ty nejpovolanější, nicméně obraz je ve sbírkách Muzea Prado ve Španělsku. A tak představa, že autorem obrazu není Bosch, je španělské odborníky nepřípustná.
V každém případě je to obraz zajímavý a na vnitřní kruhové malbě je vyobrazeno pověstných sedm smrtelných hříchů, jak je v 6. století n.l. postuloval římský papež Rehoř I. Veliký:

Pýcha (superbia), lakomství (avaritia), závist (invidia), hněv (ira), smilstvo (luxuries), nestřídmost (gula), lenost (acedia)
A protože v Tišnově je Cesta hrdelního práva vystavěna právě se symboly těchto sedmi hříchů, pokusíme se jednoho srpnového večera některé z těchto hříchů z obrazu oživit.
 
Přijďte a pomozte nám proměnit Farskou zahradu v mýtický a mystický prostor, ve kterém znovu a znovu svádí hřích boj o duši člověka. Když za svitu loučí usednete na lavičky, hledejte QR kódy, pod nimiž si můžete poslechnout básně Evy Toulové z knihy Sedmero vran. Sedmero vran čili sedmero hříchů. Ve 20:00 zahájí program skupina Weytora, která se dlouhodobě věnuje středověké hudbě. Karasovo divadlo ve 20:30 zinscenuje dva výstupy, v nichž připomene, že snadnost, s níž podléháme hříchům, nezávisí na době, ale vždy jen a jen na nás samých.  Odoláte obžerství, když budou v zahradě plné stoly? Za příznivé ceny je nabídne firma Steinhauser. A až budete odcházet, vydejte se cestou kolem radnice. Možná budete překvapeni, že Hieronymus Bosch jde stále s vámi.