Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Bosche I

Pá 11.06.
16:30
-
Park Farská zahrada
-
-
Středověká mysteria

Středověká mysteria
Pojďme do Farské zahrady za uměním! Pojďme do Farské zahrady za díly velkého umělce a žasněme nad jeho originálním pojetím lidských chyb, hříchů a slabostí!

PROGRAM

16.30 rodinné aktivity připravené místními tišnovskými neziskovkami (malovaná hřiště,..) bude možné seznámit se s úspěšnými projekty uplynulých měsíců i aktivitami budoucími, kreativní dílnička Inspira (výroba hýbacího panáčka)

19.00 zahájení výstavy děl Hieronyma Bosche (Miloš Sysel, spolek Continuum Vitae) taneční vystoupení s poutavou choreografií (Latino dance, Inspiro) DIVADLO VÍTI MARČÍKA, představení: Středověká mysteria. Humorné povídky lidových středověkých frašek a morálií https://bit.ly/3icSvWb Pro nerušený zážitek z představení, které není vhodné pro malé diváky, nabízíme službu hlídání dětí ve věku od 3 do 9 let v prostorách učebny Inspira na Radniční. Služba je zpoplatněna 50 Kč za dítě. 

 Doprovodný program 

  • Šifrovačka Tajemství triptychu pro starší děti a rodiny prověří bystrost, trpělivost a odvahu při hledání ztraceného obrazu
  • občerstvení tišnovské kavárny Chutě zvu tě
  • hlídání dětí v době divadla 

vstup zdarma, sezení na lavičkách/na zemi, v případě nepříznivého počasí se program přesouvá do prostor MěKS Tišnov, akce se uskuteční v souladu s aktuálními nařízeními vlády, WC zajištěno.

Sledujte FB Inspira a MěKS Tišnov

Další tematicky komponované večery ve Farské zahradě: 7. 8. a 17.9.