Protežovaní a zakazovaní a Bratříček Karel

Čt 14.11.
18:00
přednáška s projekcí
Kino Svratka
Vstupné 89 Kč
-
hudební přednáška Václava Seyferta na kterou naváže projekce filmu

Protěžovaní a zakazovaní
hudební přednáška Václava Seyferta, na kterou naváže projekce dokumentárního filmu o Karlu Krylovi
18.00 hod.
Anotace:
Sedmdesátá a osmdesátá léta minulého století byla na scéně československé populární hudby obdobím paradoxů. Režim podporoval nicneříkající zábavné písně oslavující radostný život, pořádal umělé angažované festivaly a na druhé straně se rodila bytostně původní svobodná tvorba, kterou potlačoval. Výmluvné ukázky z obou zcela protichůdných proudů tehdejších časů budou doprovázeny dobovou fotodokumentací.
Bratříček Karel
Projekce dokumentárního filmu o Karlu Krylovi
19.00 hod.
Kino Svratka
Vstupné: 89 Kč
Anotace:
Karel Kryl polskýma očima. Nový pohled na legendárního písničkáře, který se stal symbolem Pražského jara, přináší ve svém portrétu režisérka Krystyna Krauze. ČR, PL 79'