HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica

Ne 17.11.
19:00
koncert
Sokolovna Tišnov
Vstupné základní 389 Kč, snížené 329 Kč. Snížené vstupné je určeno pro mládež do 15 let, seniory 65+, ZTP a ZTP/P.
-
Slavnostním koncertem vyvrcholí oslavy 30 let svobody

Najít autora a interpreta, který by svojí tvorbou vhodným a důstojným způsobem podpořil vyvrcholení oslav 30 ti let svobody není jednoduché i s ohledem na doslova našlapané termíny všech umělců a osobností v tomto exponovaném období. Proto je naším velkým potěšením a ctí, že večer, který je pro nás pro všechny tak důležitý, budeme moci společně strávit spolu s hudebním seskupením HRADIŠŤAN a Jiřím Pavlicou.
V tomto roce se v Tišnově s Jiřím Pavlicou setkáme podruhé. Poprvé to bylo u příležitosti první reprízy divadelní inscenace Everyman aneb Země peciválů, k níž propůjčil svoji krásnou hudbu, to byl v roli diváka a čestného hosta. Nyní se setkáme s Jiřím Pavlicou a souborem Hradišťan, coby interprety vysoké umělecké úrovně. Tvorba tohoto jedinečného souboru ve svých počátcích čerpala primárně z lidové tradice, s příchodem uměleckého vedoucího Jiřího Pavlici v roce 1978 se pod jeho vedením dramaturgie začala postupně transformovat do širších souvislostí historických, geografických, ale i společenských. Vzrůstaly také interpretační nároky na členy souboru. Postupně se začala významně prosazovat autorská tvorba Jiřího Pavlici, která zcela převládá v posledních projektech.
Dnes je Hradišťan profesionálním tělesem, které překračuje hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi různých kultur celého světa. Je častým hostem, domácích i zahraničních festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby. Hradišťan spolupracuje s rozhlasem, televizí a filmem, koncertoval na 4 kontinentech, natočil více než 30 stěžejních zvukových nosičů a na mnoha dalších spolupracoval. To, co činí Hradišťan jedinečným je jejich interpretační poctivost, autenticita, ale zejména lidský rozměr. Přijďme si tedy společně vychutnat tento hudebně kulturní zážitek a důstojně oslavit 30 let svobody.
 
V prodeji od 9. 10. 2019 v TIC Tišnov a prostřednictvím on-line systému Ticket ware na webu Kina Svratka.
Ceny vstupenek: základní 389,- a snížená 329,- (mládež do 15 let, senioři 65+ a ZPT a ZTP/P)
 
Osvobozeno od daně § 61 zák. o DPH 235/2004 Sb.