Čecháčci a Čoboláci

Čt 13.02.
19:00
divadelní představení
Kino Svratka
Vstupné základní 240 Kč snížené 190 Kč
-

Jaký je vztah Čechů a Slováků? Kreace „Čecháčci a Čoboláci” je společným dílem P. Seriša a F. Tellera, kteří spolu absolvovali Ateliér Fyzického divadla na JAMU. Inscenace je na pomezí stand-up comedy, forbín a divadla, přičemž využívá charakteristické prvky obou protagonistů: slovní i pohybovou komiku, tanec, zpěv či improvizaci. Autobiografické výpovědi se tu střetávají s etudami, které rozebírají vztahy Čechů a Slováků. „Brno mám rád a cítim sa tu doma.” – „Jsi obyčejný imigrant!”  Duo Filip Teller a Pavol Seriš vás vtáhne do hry.
 
Informace k prodeji abonmá a vstupenek
Zahájení předprodeje: 4. 9. – 10. 9. 2019 přednostní předprodej pro držitele abonmá ze sezóny 2018/19
od 11. 9. 2016 je abonmá otevřeno pro všechny zájemce.
Ukončení předprodeje: 4. 10. 2019
Abonmá lze zakoupit pouze v TIC Tišnov.
Abonentní karty jsou majetkem MěKS, při jejich zakoupení se abonent registruje u prodejce karty v TIC Tišnov za účelem následné kontroly a zaslání případných informací vztahujících se ke konání akcí MěKS.
Abonenty není možné přenášet na osoby, které spadají do jiné sazby.
Divadelní představení se budou odehrávat v sále Kina Svratka. Místa jsou označena řadou a číslem sedadla.
Počet míst na divadelní představení je omezen kapacitou sálu
7. 10. 2019   Zahájení prodeje na jednotlivé koncerty a divadelní představení.
Prodej vstupenek na jednotlivá představení zajišťuje TIC Tišnov.
Je možné použít i on-line prodej prostřednictvím systému Ticketware umístěného na webu Kina Svratka.

V den divadelního představení a Adventního koncertu je možné vstupenky zakoupit v místě konání události, a to hodinu předem.
Ceny abonentek i vstupenek na jednotlivá představení jsou rozděleny dle plné sazby a dle snížené sazby.
Snížená sazba je určena pro mládež do 15 let, ZTP, ZTP/P a seniory 65+.
Divadelní abonmá MěKS 2019/2020
základní cena: 2.090,- Kč
snížená cena: 1.900,- Kč
 

13. 2. 2020 Čecháčci a Čoboláci základní cena: 240,- snížená cena: 190,-
 
Vstupné osvobozeno od daně dle § 61 zák. o DPH 235/2004 Sb.