Procházka s Procházkou

So 31.05.
8:00 - 16:00
komentovaný výlet autobusem
Moravský kras
200,- Kč
platba předem v muzeu
doprovodný program k výstavě Dr. Vladimír Josef Procházka

Okolí Tišnova skýtá nejrůznější krásná zákoutí. Pokud pohlédneme směrem východním, narazíme oblast, které již více jak sto roků říkáme Moravský kras. Je dosud velmi mámo známým faktem, že tento termín poprvé užil ve své odborné publikaci v roce 1897 významný geolog přelomu 19. a 20. století, rodák z Tišnova, V. J. Procházka. Je tedy příznačné pro jednu z Procházek s Procházkou, že se podíváme právě do Moravského krasu. Z hlediska vědy jde o území s pozoruhodným propojením několika vědeckých oborů, které se potkávají na tomto poměrně malém území. Proč? Otázka je ukryta v podzemí – v jeskyních. Krasové jevy jsou velmi složitými procesy a objasnění jejich geneze vyžaduje komplexní přístup vědního oboru speleologie. Jeskyně se v minulosti staly příbytkem prehistorických zvířat – na ně cílí věda paleontologie. Pozůstatky po pravěkém člověku si vzala za své objasnit archeologie, bohatá jsou témata historická. Vše nacházíme smíchané pod nohama v jeskynní hlíně. V. J. Procházka přišel do Moravského krasu na konci 19. století. Právě tehdy vzrostl zájem o výzkum a hlavně se stalo módním hledání nových velkých pěkně zdobených jeskyní pro turistické účely. V roce 1909 byla založena Jeskynní sekce Klubu přírodovědného v Brně, která slavila záhy velký úspěch objevem Punkevních jeskyní a velkých částí Kateřinské jeskyně poblíž Skalního mlýna a Macochy. Již od roku 1910 se stal Procházka předsedou sekce. Bohužel zemřel již za tři roky.
Procházkův zájem o Moravský kras začal při jeho působení na univerzitě v Praze. Jeho výzkum mu byl zadán jako vědecký úkol již Useknuté ruce - lidské obětiv roce 1897. Zhostil se jej s plným nasazením. Procházkovi výzkum umožňoval pobývat na jeho milé Moravě, ve svém rodišti. Moravský kras považoval za svůj domov. Velká nabídka přišla ze strany pražského nakladatele vydat o tomto krasovém území výpravnou monografii. Procházka pilně studoval krasové jevy po celém jeho území. Podnikl dvě vědecké výpravy do propasti Macochy, která byla chápána jako klíč k nalezení podzemního toku tajemné řeky Punkvy. Systematicky kras poznával a dílo Kolo z vozu, na kterém byli obětováni lidérostlo. Koncepce knihy byla navržena tak, že půjde o velkoformátové sešity s krásnými fotografiemi. V roce 1899 mělo dojít k předání prvních částí do tisku, ale Procházka nebyl schopen téma uzavřít, pravděpodobně pro jeho přílišnou přepečlivost a také pro jiný výzkum, který vedl na mnoha polích. Po urgencích nakladatel odstoupil od zakázky a oslovil mladého K. Absolona, který výzvu přijal, stala se odrazem pro jeho dlouhou kariéru.
Procházka (vyjížďka) s Procházkou č. 2 je koncipována takto. Autobusem se vydáme přes Rájec (bývalé sídlo rodu Salmů ­– majitelů severního Moravského krasu) do centra severní části Moravského krasu – do Sloupu. Projedeme přes hlavní severní krasové oblasti (Ostrov u Macochy, Vilémovice) a přes Jedovnice dospějeme do centra středního Krasu – Křtin (zde si v krátkosti prohlédneme poutní kostel).Mapka Býčí skály od Wankela u roku 1882 Hlavním cílem našeho výletu bude kras střední – Křtinské údolí. Mineme jeskyni Výpustek a přesuneme se krásným Křtinským údolím na Býčí skálu (turisticky nepřístupná jeskyně – náplň dopoledne). Kolem návratu z jeskyně (12-13 hodina) se posilníme opečeným „špekáčkem z jeskynního medvěda“ (pečivo a kapesní nožík sebou). Odtud se vycházkou přemístíme asi 1 km pěší trasou přes průchozí jeskyni Jáchymku (její prohlídka) do technické rezervace na Starou huť u Josefova. Zde navštívíme expozici železářství (individuální vstupné 50 Kč a snížené vstupné 25 Kč), které tematicky zapadá do geologického světa V. J. Procházky. Návrat bude probíhat po ose Olomučany – Sv. Kateřina – Tišnov. Předpokládaný čas návratu asi 16-18 hod. Po celou dobu zájezdu bude probíhat komentovaný výklad Mgr. Martina Golce, Ph.D.
Vybavení: (do jeskyně pevnou obuv, svetr, dlouhé kalhoty; pití a jídlo; kapesní svítilna je doporučená).
Sraz 8.00 hod u Sokolovny Tišnov 31.5.2014 (sobota).
Cena na osobu 200 Kč.
Přihlášky zasílejte na email redakce@tisnoviny.cz.
Částku je možné poslat na účet CONTINUUM VITAE o.s. nejpozději do 15.5. 2014.
Číslo účtu: 107-5059170277/0100 (do zpráv pro příjemce uveďte svoje příjmení).
Přihlásit se osobně je možné v Knihkupectví paní Raškové v Jamborově domu nebo v Muzeu města Tišnova (Müllerův dům) zároveň se zaplacením částky v hotovosti.
Kapacita je omezena na 49 osob, proto se přihlašte včas!