PAINTOMORROW

Ne 24.02. - Ne 05.05.
10:00 - 18:00
výstava
Muzeum města Tišnova
30,- Kč / 15,- Kč
-
Výstava obrazů trvá od 24. února do 5. května

Kurátorem výstavy PAINTOMORROW je MgA. Michal Ožibko, který chce jejím prostřednictvím nabídnout publiku možnost vidět díla mladých umělců působících na české výtvarné scéně. Malba, která je společným jmenovatelem výstavy, zaznívá v mnoha tónech a variacích a vzájemná odlišnost jednotlivých tvůrců pomáhá dosáhnout pestrosti vystavených exponátů, témat a názorů. Nemělo by zůstat opomenuto také to, že dva malíři - Michal Ožibko a Jan Mikulka, jejichž díla jsou na výstavě zastoupena, jsou držitelé ceny diváka, kterou získali na mezinárodní soutěži BP Portrait Award v Londýně. Tato ocenění získali v letech 2010 a 2011, což je samo o sobě také výjimečné, jelikož do té doby se nikdy nestalo, aby tutéž cenu získali po sobě malíři ze stejné země a dokonce také ze stejného ateliéru, kde oba v minulosti studovali.
Seznam vystavených umělců:
Lucie Jindrák Skřivánková (jediná žena na výstavě) bude zastoupena svými pestrobarevnými plátny, kde si pohrává s perspektivou architektonických scenérií.
Radek Bigoš (dosud student AVU) je malířem, který své obrazy tvoří na pomezí art brut a abstraktního expresionismu - na hraně harmonie a disonance.
Pavel Holas (asistent prof. Zdeňka Berana na pražské AVU) pokračuje v sérii muchomůrek a nefigurativních kompozic, které diváka uvádí mimo běžné vnímání prostorových vztahů.
Tomáš Jetela (jeden z nejvýraznějších nedávných absolventů ateliéru Michala Rittsteina na AVU) navazuje na svou diplomovou práci. Jeho figurální kompozice oplývají silným malířským gestem.
Aleše Kauera je nejen malíř a kreslíř, ale především básník, proto jdou jeho práce vždy s určitým přesahem ještě někam jinam - mimo plochu obrazu.
Jan Mikulka - malíř se silným vztahem k realitě, kterou dokáže bravurně podat a přitom se nebrání ani náročnějším manipulacím s ní.
Michal Ožibko je realisticky tvořícím umělcem, ale ve svých dílech dokazuje také, že ho nezajímá pouze realistický obraz.
Jan Petrov je zřejmě jediným pravověrným hyperrealistou na výstavě. Jeho preciznost a zaujetí pro detail je evidentní, místy až fascinující.
Zdeněk Trs svůj postoj k realitě kolem sebe vtěsnal do minimalistické kontemplativní polohy, která ničím nezrazuje tradiční schéma postupu výstavby obrazu, rozehrává až magickou - optickou hru s pozorovatelem.
Jan Uldrych je jedním z mála na naší výtvarné scéně, kteří téma krajiny byli schopni pojmout velkoryse a neopisují z ní jako školáci. Zároveň krajinu nenechal znásilnit subjektivními obscesemi, kterými mnozí jiní trpí. Jeho abstrahované scenérie neztratily nic z monumentality minulosti a přitom si uchovaly svá tajemství pro budoucnost.
Petr Válek - kolorit a kresebnost jeho prací nejsou ničím proti jeho neutuchající originalitě a výrazu. Je tím, co by někdo popsal jako "tabula rasa".
Vladimír Véla prošel na své cestě za malbou mnoho uliček, které zanechaly stopy na jeho obrazech. Jeho příklon k abstrahovanému symbolu, jakožto základním prvku, který hovoří k tomu, kdo plochu plátna sleduje je rozpoznatelný. Nicméně se nevrací do minulosti a nezabřehavá do archetypů, ale snaží se nalézat nová východiska.
Nakladatelství Adolescent vydalo k výstavě dvoujazyčný 50ti stránkový katalog, ve kterém je možné nalézt mimo jiné i interview s každým z vystavených umělců.