Generál Marian Langiewicz

So 24.05.2014 - Ne 24.08.2014
12:30 - 18:00
výstava
Muzeum města Tišnova
30,- Kč / 15,- Kč
-

V roce 2013 uplynulo 150 let od několikatýdenního nedobrovolného pobytu generála Mariana Langiewicze, diktátora polského Lednového povstání r. 1863, v našem městě.
Jeho pobyt bude připomenut slavnostním odhalením generálovy busty a související výstavou v Muzeu města Tišnova. Záměr vznikl na základě občanské iniciativy  JUDr. Martina Chutného a města Tišnova.
Připravovanou kulturní akcí chceme připomenout nejen tuto významnou osobnost evropských dějin, ale i úzké Česko – Polské vztahy a vzájemnou podporu v pohnutých časech 19. století.  Po pádu tzv. Bachova absolutismu stáli Češi před otázkou dalšího směřování při úsilí o dosažení národní svébytnosti. Radikální a ozbrojený odpor Poláků proti ruské, pruské i rakouské nadvládě byl ve své době obdivovaným aktem – přerostl v polské Lednové povstání a inspiroval politicky aktivní Čechy. Zejména mladší generace si přála reformy. Díky těmto sympatiím proudily z Čech, Moravy a Slezska zbraně, střelivo, léky, ale také peníze na podporu povstání i jeho obětí. V Českých zemích našly útočiště tisíce jeho účastníků. Řada povstalců byla na našem území nedobrovolně držena v rakouských internačních táborech. Všem Polákům se Češi snažili pomáhat.
Více informací o revolučních událostech 19. století a osobnosti generála Mariana Langiewicze se dozvíte na výstavě v Muzeu města Tišnova v termínu 25. 5. – 24. 8. 2014.
Slavnostní odhalení busty proběhne 24. 5. 2014 v 15 hodin v prostorách Pasáže Centrum na náměstí Komenského 146. Výstava bude zahájena v Müllerově domě v 16 hodin téhož dne.