Čas, svět a skutečná realita

Pá 29.11.2013
17:00 - 18:30
přednáška
přednáškový sál muzea
30,- Kč / 15,- Kč
dospělí / děti

z pohledu, ze kterého se fyzika překrývá s theologií

Od časů antiky se filosofové zabývali otázkami týkajícími se času, světa a naší existencí v něm. Přestože současné vědecké, nebo přesněji fyzikální, poznání světa dosáhlo velmi daleko, tyto filosofické otázky týkající se našeho bytí nejsou dodnes uspokojivě vyřešeny. Jsou snad právě tyto pojmy jedny z těch, kde pohled fyzika již směřuje k otázkám, které by mohl řešit spíše theolog? 
 
Přednáška propojuje oblast teoretické fyziky (teorie relativity, kvantová fyzika, případně teorie strun) s theologií. Populární formou seznamuje posluchače se současnými fyzikálními teoriemi a jejich důsledky pro naši realitu při jejich důsledném propojení s theologicko - filosofickými aspekty. Důležitou roli v přednášce mají především pojmy čas, hmota a prostor propojené s nejzákladnějšími filosofickými otázkami bytí.
 
Žádné konečné či absolutní řešení sice přednáška neposkytuje (ani nemůže), spíše přináší otázky nové, ale jejím závěrem je, že fyzika a theologie má mnoho společného. Hlavním cílem však je ukázat, že oba obory dohromady mohou odhalit to, co bývá skryté, pokud se dívají každý z těchto oborů zvlášť. Společný pohled je však dosti překvapující zvláště proto, že svět je pravděpodobně něčím naprosto jiným, než za jaký bývá pokládán.
 
Přednášející: Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D., absolvent: Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně v oboru matematika a fyzika, Teologické fakulty Palackého univerzity v Olomouci s přípravou v kněžském semináři doktorát získal za fyziku a filosofii.