Bedřich Antonín Galář

Pá 17.01. - Ne 16.02.
10:00 - 18:00
výstava
Muzeum města Tišnova
-
-

Bedřich Antonín Galář „účastník národního boje za osvobození“ pracoval do roku 1942 jako adjunkt ČSD - stanice Tišnov. Během nacistické okupace se zapojil do odbojového hnutí Obrany národa a sokolského odboje župy Pernštejnské, podílel se na technickém zabezpečení odbojové činnosti. V únoru 1942 byl za svoji odbojovou činnost zatčen a vězněn, 15. června 1942 spolu s dalšími odbojáři popraven v Kounicových kolejích. Inmemoriam vyznamenán Československým válečným křížem.

Více zajímavých informací nabízí vzpomínkový koutek v Muzeu města Tišnova,  který si lze prohlédnout ode dne odhalení pamětní desky až do 16. února 2014.