Zrušení Svatováclavských hodů

Zrušení Svatováclavských hodů

S politováním oznamujeme, že se program Svatováclavských hodů 2020 ruší.
Dohodlo se na tom vedení Města Tišnova s vedením MěKS na základě usnesení Bezpečnostní rady ORP Tišnov:
„Bezpečnostní rada ORP Tišnov doporučuje vzhledem k epidemiologické situaci zrušit hodový program, trhy a hodovou zábavu v rámci Svatováclavských hodů v Tišnově.“
Budeme se těšit na setkání pod májou v roce 2021