Vylepování plakátů

Vylepování plakátů

Vážení přátelé a zájemci o vylepení plakátů na našich výlepových plochách,

již několikrát se stalo, že byly doneseny plakáty o jiných rozměrech, než mají příslušné formáty. Tímto Vás chceme upozornit, že nebudeme takové plakáty přijímat z důvodu možného přelepení vedlejších již nalepených plakátů. Máme 16 výlepových ploch a všechny plakáty musí být stejného formátu.
Zároveň bychom Vás rádi informovali, že výlep plakátů je možné zarezervovat na tel. čísle 530 334 011 každý pracovní den v provozní době Turistického informačního centra. Plakáty je možné dodat až poslední pracovní den v týdnu do 12:00 hod. Po tomto čase rezervace propadají, plakáty nemusí být přijaty a následně vylepeny. Plakáty se vylepují každou neděli ve večerních hodinách.

Povolené rozměry: Cena za 16 ks/týden
A2: 420 x 594 mm 800,- Kč vč. DPH
A3: 297 x 420 mm 600,- Kč vč. DPH
A4: 210 × 297 mm 400,- Kč vč. DPH