Tisková zpráva

Tisková zpráva

MěKS omezí provoz

Vážení diváci, návštěvníci, partneři, všichni příznivci kultury nejen v našem městě, ač nás tato situace vůbec netěší, musíme vás informovat o krocích, které jsme nuceni podniknout v návaznosti na usnesení vlády České republiky číslo 996, ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření.

Opatření, která jsme nuceni zavést, vejdou v platnost od 12. října 2020 od 00:00 hod. a budou platit do 25. října 2020 do 23:59 hod.

Prosíme, abyste sledovali naše oficiální webové stránky www.mekstisnov.cz a oficiální facebookový profil MěKS, kde budeme přinášet aktuální informace.

V tomto okamžiku zavádíme tato opatření:

MěKS ruší a uzavírá
1. pořádání veškerých kulturně společenských akcí, jako jsou například koncerty a divadelní představení,
2. projekce Kina Svratka,
3. prohlídky Muzea města Tišnova,
4. prohlídky Galerie Josefa Jambora,
5. návštěvy Turistického informačního centra Tišnov,
6. pronájem prostor ve správě MěKS,
7. pořádání veškerých volnočasových a edukačních aktivit Městské knihovny Tišnov, u nichž se vyžaduje přítomnost účastníků.

MěKS omezuje
1. provoz kavárny pod kinem Coffein ve shodě s nařízeními vlády,
2. pořádání veškerých volnočasových a edukačních aktivit Městské knihovny Tišnov pouze na on-line kurzy, výpůjční služby nejsou nijak omezeny,
3. styk s veřejností, a to pouze na úřední hodiny, které budou v pondělí a středu vždy od 13:00 do 16:00 hod., a to po předchozí telefonické či písemné domluvě.
Refundace vstupného
1. Vstupné za všechny vstupenky zakoupené v předprodeji na projekce do Kina Svratka v období od 12. 10. do 31. 10. 2020 bude divákům vráceno. On-line rezervace budou automaticky zrušeny.
2. Vstupné za plánované koncerty Jazzfest Brno 23. 10. 2020 a Vilém Spilka Quartet 25. 10. 2020 zakoupené v předprodeji bude divákům vráceno.
3. Vracení vstupného bude probíhat na základě e-mailové žádosti, výhradně bezhotovostním převodem. Bližší informace uvedeme na našich webových stránkách.

Vážení příznivci kulturního života, uvědomujeme si vážnost situace v naší zemi a doufáme, že těmito kroky dopomůžeme k jejímu zvládnutí, současně věříme, že se co nejdříve společně setkáme při akcích, které pro vás připravujeme.
Přejeme nám všem hodně psychických i fyzických sil.

Team MěKS