Těšíme se na Reprezentační ples města Tišnova 2022

Těšíme se na Reprezentační ples města Tišnova 2022

Vážení spoluobčané, partneři a příznivci kulturního života v Tišnově,

reprezentační plesy města Tišnova patří každoročně k nejvýznamnějším kulturním a společenským akcím našeho města. Sotva skončí jeden ročník, už začíná příprava na rok následující a nejinak tomu bylo i letos. Příprava každého plesu je nesmírně náročná, ale nelitujeme jediné minuty, kterou do příprav věnujeme. Měli jsme velkou radost z toho, že se nám na rok 2021 podařilo zajisti unikátní hudební těleso, a to Moondance orchestra Martina Kumžáka s vokalisty, mezi nimiž vyniká jedinečná Dasha.

Bohužel do příprav Reprezentačního plesu města Tišnova pro rok 2021 fatálně zasáhla pandemie nemoci COVID-19, a to jak na úrovni organizační a ekonomické, ale i v oblasti nutnosti předpokládaných hygienických a bezpečnostních opatření, která by ples provázela. Představa, že by byly vynaloženy nemalé finanční prostředky na přípravu plesu, které by mohly přijít vniveč, a po neradostném zhodnocení všech pro i proti se vedení města Tišnova a Městského kulturního střediska Tišnov rozhodlo vynechat ples v roce 2021.

Pevně věříme, že se budeme moci ve zdraví a s dobrou náladou setkat při této jedinečné akci v roce následujícím.

Společně s vámi se těšíme na Reprezentační ples města Tišnova 2022!

Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

Jan Brdíčko
ředitel MěKS Tišnov