Ples města je vyprodán – ale nezoufejme!

Ples města je vyprodán – ale nezoufejme!

Reprezentační ples města Tišnova je v posledních letech skutečně ostře sledovanou a následně i hojně navštěvovanou událostí. Lístky mizí rychlostí blesku a my bychom rádi sokolovnu nafoukli, ale bohužel to nejde. Pročež vám oznamujeme na jednu stranu radostnou zprávu (a sen každého organizátora), která je na druhou stranu i trochu smutná – ples je v této chvíli poměrně beznadějně vyprodán. Důvod je prostý – jak hosté MěKS (sponzoři plesu), tak hosté města Tišnova mají o místa tak enormní zájem, že rapidně klesá počet vstupenek, které mohou být následně nabídnuty veřejnosti. Letos se bohužel jednalo jen o několik málo desítek. Samozřejmě existuje ještě možnost zastavit se v Turistickém informačním centru a zapsat se do pořadníku, kdyby někdo vstupenky vracel. Prosíme vás v tomto bodě o pochopení; poptávka jednoduše příliš převyšuje nabídku. Do příštího ročníku vymyslíme řešení a zavedeme opatření - například v podobě limitu počtu vstupenek pro sponzory a hosty, aby byl veřejnosti garantován předem stanovený počet vstupenek. V každém případě moc děkujeme za zájem o náš ples!