Mimořádné opatření MěKS

Mimořádné opatření MěKS

v souvislosti s prevencí šíření epidemie nemoci COVID-19

TISKOVÁ ZPRÁVA
Mimořádné opatření Městského kulturního střediska Tišnov
v souvislosti s prevencí šíření epidemie nemoci COVID-19

V Tišnově 11. března 2020
V návaznosti na dnešní zasedání Bezpečnostní rady města Tišnova se vedení radnice dohodlo s ředitelem Městského kulturního střediska Tišnov na mimořádném preventivním opatření sloužícím k zamezení případného hromadného šíření epidemie nemoci COVID-19 takto:
Provoz veškerých zařízení, která jsou ve správě Městského kulturního střediska Tišnov (dále jen MěKS), bude ode dne 12. března 2020 od 0:00 hod. uzavřen pro veřejnost, a to do odvolání. Veškerý styk pracovníků MěKS s veřejností bude nadále probíhat výhradně prostřednictvím technických komunikačních nástrojů.
Uzavření provozu se týká pořádání veškerých kulturních a společenských akcí, projekce kina Svratka, provozu Městské knihovny Tišnov, Galerie města Tišnova, Muzea města Tišnova, Turistického informačního centra, veřejného WC a Kavárny u kina (Coffein). Pronájmy prostor ve správě MěKS budou rovněž zrušeny.
„Uvědomujeme si, že je v této mimořádné situaci nutné podpořit snahu všech lidí v naší zemi, kteří nesou břímě boje s touto nemocí a přispět k preventivním opatřením, která mají zamezit potencionálnímu hromadnému šíření epidemie COVID-19. Je bezpodmínečně nutné, aby se každý občan i každá organizace v této zemi chovala co nejzodpovědněji vůči celku, a nedošlo tak k přetížení zdravotního systému v České republice. Proto jsme se po pečlivém zvážení všech potenciálních rizik dohodli s vedením našeho města na tomto mimořádnému opatření.“ Řekl ředitel Městského kulturního střediska Tišnov Mgr. Jan Brdíčko.
Tým MěKS využije této doby k přípravě akcí na nadcházející období, práci na koncepčních materiálech, stejně jako na údržbě a správě svěřeného majetku. Tam, kde práce MěKS nevyžaduje přímý styk s veřejností, zůstane činnost beze změn.
O veškerých změnách či doplněních tohoto mimořádného opatření bude MěKS informovat veřejnost prostřednictvím on-line médií, která spravuje, zejména pomocí webových stránek, facebookových profilů a Tišnovské televize.
Věříme, že tímto krokem naše organizace přispěje ke zvládnutí této mimořádné situace. Současně chceme vyjádřit alespoň morální podporu všem, kteří jsou v bezprostředním kontaktu s touto nemocí. Těšíme se na okamžik, kdy společně tuto hrozbu porazíme a setkáme se při krásných kulturních akcích.
Tým pracovníků Městského kulturního střediska Tišnov