Jaká platí opatření od 1. 9. 2021 pro konání kulturních akcí?

Jaká platí opatření od 1. 9. 2021 pro konání kulturních akcí?

Jaká platí opatření od 1. 9. 2021 pro konání kulturních akcí?

Vážení diváci,
návštěvníci hudebních koncertů, divadelních představení, filmových projekcí, kulturních akcí. Vláda schválila svým usnesením číslo 714, Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, a to s účinností od 1. 9. 2021, které definuje podmínky účasti na hromadných kulturních akcích.
Nám pořadatelům kulturních akcí nařizuje, abychom u návštěvníků kontrolovali splnění podmínek pro vstup. Současně divákům nařizuje, aby nám organizátorům tyto podmínky doložili. V případě, že se tak nestane, tak pořadatelům zakazuje vpustit diváky do místa konání akce.
Chceme vás ubezpečit, že nás tyto povinnosti nikterak netěší, a moc vás prosíme o vzájemnou toleranci a pochopení.

Podmínky účasti na kulturních akcích do 2.000 osob:
Kdo se nesmí akce zúčastnit?

  • osoba prokazující klinické příznaky onemocnění covid
  • osoba, která nedoloží splnění následujících podmínek

Kdo se smí akce účastnit?

  • děti do 6 let bez omezení;
  • školáci a studenti, kteří absolvovali nejdéle před 72 hodinami antigenní test, což lze doložit buď potvrzením ze školy, nebo čestným prohlášením zákonného zástupce či studenta staršího 18 let;
  • diváci, kteří předloží potvrzení o dokončeném očkování ne kratším než 14 dní;
  • diváci, kteří předloží potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19, kdy od zjištění nemoci neuběhlo více než 180 dní;
  • diváci, kteří předloží potvrzení o absolvování RT-PCR testu s výsledkem negativní, ne starší než 7 dní;
  • diváci, kteří předloží potvrzení o absolvování antigenního testu s výsledkem negativní, ne starší než 72 hodin;
  • divák, který si na místě udělá rychlý antigenní test s výsledkem negativní. Testy si může divák přinést vlastní nebo si jej koupit od MěKS za 50 Kč.

Předem vám děkujeme za ohleduplnost a věříme, že vás tato omezení neodradí od návštěvy kulturních akcí.