Informace k náhradním termínům a vracení vstupného za neuskutečněné akce MěKS

Informace k náhradním termínům a vracení vstupného za neuskutečněné akce MěKS

Vážení návštěvníci,
děkujeme vám za trpělivost a shovívavost, kterou jste projevili ve vztahu k zrušeným divadelním představením a koncertům v době 12. března až do 13. května 2020 a filmovým projekcím kina v měsíci březnu 2020. Tyto akce jsme museli zrušit v důsledku vyhlášení nouzového stavu a nařízení vlády České republiky, která neumožnila představení uskutečnit.
Vyvinuli jsme maximální úsilí o nalezení náhradních termínů zrušených představení, nicméně nebylo možné toto zajistit ve všech případech.
Jsme rádi, že vám můžeme sdělit náhradní termíny těchto akcí:
divadelní představení Cavewoman (původní termín 21.4.2020)  20. 9. 2020
divadelní představení Růže pro Algernon (původní termín 17.3.2020) 8. 10. 2020
koncert JAZZ FEST Brno – Turumtay-Zarić (původní termín 26.3.2020) 23. 10. 2020
V těchto případech jsou platné vámi zakoupené vstupenky z původního termínu akcí.
Pokud byste trvali na vrácení vstupného, je toto možné učinit.
V případě, že by nastaly nepředvídatelné okolnosti, za kterých by se představení nemohla v náhradních termínech uskutečnit, budeme vás včasně informovat.
Zrušený koncert Tišnovského komorního orchestru, který se měl uskutečnit v rámci abonmá KPH dne 13. 5. 2020 bohužel zatím není možné nahradit, a proto bude možné vrátit poměrnou část zakoupené abonentky na tento koncert.
Zrušené filmové projekce Kina Svratka v tomto okamžiku nelze nahradit, jedná se o představení:
12.3. 3 Bobule
13.3. Bloodshot
14.3. Zapomenutý princ
15.3. Frčíme
15.3. 3 Bobule
22.3. Princezna zakletá v čase
22.3. Tiché místo
24.3. 3 Bobule
27.3. Mulan
27.3. Téměř dokonalé tajemství
29.3. Šarlatán
31.3. Schopnosti
U těchto představení budeme vracet zakoupené vstupné.
Jak bude probíhat vracení vstupného

  • Zašlete e-mailem vaši žádost o vrácení vstupného
  • Přijímání žádostí bude probíhat v období od 4. do 31. 5. 2020
  • Žádosti budeme zpracovávat hromadně vždy jednou týdně
  • Vracení vstupného, které bylo hrazeno hotově, platební kartou nebo on-line, bude probíhat pouze bezhotovostním převodem na účet klienta.
  • Vracení vstupného zakoupeného prostřednictvím programu Benefit bude řešeno individuálně.

Co je potřeba udělat?
1. Zašlete nám e-mailem váš požadavek na vrácení vstupného za uvedené období na adresu: tic@kulturatisnov.cz
2. Do předmětu e-mailu napište: „refundace vstupného
3. Naskenujte nebo nafoťte, případně přiložte on-line vstupenku/ky a uložte ji/je jako přílohu mailu
4. Do emailu prosím uveďte:
a. "Žádám o refundaci vstupného za neuskutečněné představení“
b. vaše jméno a příjmení
c. číslo vstupenky/ek
d. číslo vašeho bankovního účtu včetně čísla za lomítkem, které označuje kód vaší banky
e. uveďte prosím, zda bylo vstupné hrazeno hotově / kartou / on-line / prostřednictvím programu Benefit
Ještě jednou vám děkujeme za vaši trpělivost a budeme se těšit na setkání s vámi.