Fotosoutěž (z) města Tišnova: „Lidé, které potřebujeme“

Fotosoutěž (z) města Tišnova: „Lidé, které potřebujeme“

Rádi fotíte?
Máte rádi naše město?
Nebojíte se soutěžit?

Pokud ano, pak přesně pro Vás Městské kulturní středisko vyhlašuje letní fotografickou soutěž. Tematicky je soutěž vymezena názvem „Lidé, které potřebujeme“; zároveň se však musí jednat o fotografie týkající se Tišnova. Přihlášku a podrobná pravidla soutěže je možné stáhnout níže pod textem tohoto článku a na stránkách města Tišnova. Účastníci se mohou do fotosoutěže přihlásit od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015. Účast v soutěži je podmíněna zasláním přihlášky a max. 3 fotografií na e-mail produkce@kulturatisnov.cz nebo doručením přihlášky a CD s fotografiemi na sekretariát MěKS. Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů proběhne v rámci oslav Svatováclavských hodů. Plánovaným výstupem soutěže je též vydání kalendáře města Tišnova 2016.
 
(foto: Pavlinka; Stanoviska, loňský ročník soutěže)