Budoucnost letního kina v Tišnově

Budoucnost letního kina v Tišnově

Vážení a milí přátelé,
 
nyní máme možnost podpořit obnovu původní funkce areálu letního kina jako místa pro koncerty, divadla, festivaly a v neposlední řadě otevřeného prostoru pro rodiny s dětmi nebo spolkovou činnost.
 

Chtěli bychom Vás požádat, abyste svými hlasy v této anketě podpořili aktivity, které dlouhodobě povedou ke zvýšení životního komfortu všech obyvatel Tišnova. Pokud Vám jde o jejich rozvoj a možnost využívání areálu širokou veřejností, pak umístěte tyto aktivity na čelní místa anketního dotazníku.
 

Lukostřelba může být jednou z mnoha aktivit, avšak zatím nebylo nabídnuto žádné kompromisní řešení, které by neznamenalo oplocení, minimální investice do zlepšení současného stavu a především vyhrazení většiny areálu primárně pro lukostřelbu. Proto je maximalistická varianta lukostřelců za současných podmínek s variantou aktivit pro širokou veřejnost neslučitelná.
Více o našem názoru na věc najdete v přilozených souborech u tohoto článku. 
 
 
Děkujeme za podporu a vyplnění dotazníku,
tým MěKS Tišnov