Aktualizace pravidel pro vstup na filmové projekce

Aktualizace pravidel pro vstup na filmové projekce

Milí milovníci filmů,
 
ač nás to netěší musíme vás informovat o změně pravidel pro vstup na filmové projekce.
 
Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:
• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
• doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
• absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
• aplikaci očkování proti Covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
 
Kino Svratka nedisponuje samotesty. Návštěvníci, kteří chtějí shlédnout filmové představení a nesplňují výše uvedené podmínky, musí si samotest sami pořídit a předložit zaměstnancům Kina Svratka jeho negativní výsledek.
 
Při nesplnění výše uvedeného nemohou být návštěvníci vpuštěni do kina a v případě, že již mají zakoupenou vstupenku, bude jim vyměněna za volnou vstupenku na jiné představení.
 
Za případné komplikace se omlouváme.
 
Tým Kina Svratka