VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU

St 31.07. - Pá 20.09.
8:00 - 18:00
zájmové vzdělávání
Městská knihovna Tišnov
za semestr 300,-
Je nutné se přihlásit osobně v Městské knihovně Tišnov. Platba probíhá při přihlašování.
ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020

Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se zimní semestr (říjen–leden) nové cykly přednášek. Zájemci o přednášky VU3V se musí přihlásit osobně do 20. 9. 2019 v městské knihovně.
 

HISTORIE A SOUČASNOST ČESKÉ MYSLIVOSTI
Myslivost není pro nikoho z nás něčím zcela neznámým. Cyklus šesti přednášek Vás však jistě dokáže v leckterých směrech překvapit.
Lektoři:
doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.; Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.; doc. RNDr. Petr Koubek, CSc.
Termíny úterý v 9:30: 1. 10.; 15. 10.; 29. 10.; 12. 11.; 26. 11. a 10. 12. 2019
Cena kurzu: 300,- Kč
OSNOVA
Od tradic k současnosti
Přednáška uvádí posluchače do problematiky myslivosti v celém jejím širokém kontextu, včetně základní legislativy
Co je to zvěř
Myslivost je obor o chovu zvěře. Druhy zvěře mohou být původní nebo nepůvodní podle toho, jak v rámci vývoje myslivosti a lovu bylo žádoucí lovit co nejpestřejší škálu druhů. S nejdůležitějšími ze zvěře pernaté a srstnaté budete mít možnost se v přednášce seznámit.
Prase divoké, horký brambor naší myslivosti
Přednáška je zaměřena na obecnou charakteristiku prasete divokého, dále se věnuje významu prasete divokého pro obor myslivosti včetně zhodnocení jeho významu ze zemědělského hlediska.
Chlouba české myslivosti – obornictví
Přednáška podává informace o vzniku, vývoji a významu obor. Další části přednášky seznamují posluchače s oborou jako s místem inspirace umělců – ale i se současným společenským významem.
Velké šelmy
Přednáška seznamuje posluchače se třemi velkými šelmami, které se – i když vzácně – vyskytují i na území České republiky. Jedná se o medvěda hnědého, vlka a rysa ostrovida.
Kam kráčí myslivecký výzkum
Poslední přednáška z cyklu o myslivosti posluchače seznamuje s historií a současností vývoje českého mysliveckého výzkumu.