Sen o svobodě

Čt 14.11.
17:00
přednáška
Městská knihovna Tišnov
volný vstup
-
Marta Sylvestrová

Výstava a přednáška k 30. výročí 17. listopadu 1989
Výstava představí výběr nejznámějších graficky silných a vtipných plakátových poselství, sloganů a znaků, jež se staly vizuálními ikonami – znameními doby převratných událostí roku 1989. 
Pád komunistických režimů v zemích tzv. Východní Evropy provázely od počátku roku 1989 masové demonstrace ve veřejném prostoru na náměstích a v ulicích východoevropských metropolí.  Revoluční vlna dospěla po dosažení občanských práv v Polsku a Maďarsku a po pádu Berlínské zdi vedoucí ke sjednocení Německa v závěru roku 1989 konečně také do dosud letargického Československa, jehož občany nedokázal vyburcovat ani tzv. Palachův lednový týden s vodními děly, obrněnými vozy a masovým zatýkáním demonstrantů. Teprve brutální zásah speciálních policejních složek proti pokojné studentské manifestaci v pátek 17. listopadu na Národní třídě vyburcoval národ k masovým projevům celonárodního občanského aktivismu, jehož požadavky se zhmotnily v heslech, sloganech a na plakátech. Vizuálně silné apelativní symboly ručně psaných i tištěných plakátů a hesel mají schopnost vrátit nás i dnes po třech desetiletích do atmosféry dnů naplněných vzedmutými emocemi a zápasy o návrat občanských svobod a demokracie. V mrazivých dnech na přelomu listopadu a prosince roku 1989 vyplněných našimi nadějemi na svobodnější život v demokratické společnosti, sehrály slogany, plakáty a letáky vylepované v ulicích, obchodních výkladech, městských podchodech, nesené na transparentech demonstrujícími davy a rozšiřované po celé republice stávkujícími studenty a výraznými osobnostmi oficiální i neoficiální kultury, důležitou a nezastupitelnou roli s ohledem na počáteční cenzuru médií, jež byla až do zvratu situace po odstoupení Adamcovy komunistické vlády ovládaná lživým diktátem režimu „jedné strany“. Po dosažení základních požadavků na přípravu svobodných voleb se pak plakátová protestní vlna proměnila ve volební kampaň za zvolení Václava Havla prezidentem republiky. Důležitým centrem protestního letákového hnutí se stala budova výstavní síně Mánes Svazu čs. výtvarných umělců, kde sídlil tiskový štáb grafických designérů v čele Havlovým blízkým přítelem Joskou Skalníkem, donedávna vězněným členem Jazzové sekce SH ČR. Odtud proudily letáky, plakáty a tiskoviny s aktuálními informacemi k lidem, kteří na ně nedočkavě čekali.
Kurátorka Marta Sylvestrová