Přednáška: Tišnovsko mezi romanikem a gotikou

Út 11.12.2018
18:00
přednáška
Městská knihovna Tišnov
50,- Kč
Vstupenky zakoupíte v Městské knihovně Tišnov, vždy v půjčovní době.
Mgr. Aleš Flídr

Zveme Vás na přednášku pana Aleše Flídra, autora diplomové práce o klášteru Pora coeli, který se dlouhodobě věnuje románským a gotickým památkám v Česku a působí na Masarykově univerzitě v Brně.

Velká část Tišnovska nepatří ke staré sídelní oblasti, jedině v jižní části, kudy prochází Boskovická  brázda, lze nalézt pravěké či raně středověké osídlení. Většina okolních kopců byla trvale osídlena až v rámci vrcholně středověké kolonizace, na níž se podílel jak zeměpán, tak především významné šlechtické rody a velké kláštery. Nejstarší kamenná architektura se tak zde objevila v pozdně románském období, velký rozvoj přinesla ale až raná gotika, druhá velká vlna stavitelství pak proběhla na Tišnovsku v závěru gotické doby. Vedle stojících sakrálních i profánních staveb nám často podávají svědectví o bohatosti zdejší středověké architektury taktéž torza kamenické výzdoby, jež byla často druhotně umístěna při pozdějších přestavbách.
Akce probíhá ve spolupráci se spolkem Continuum Vitae.
Vstupné 50,- Kč
Vstupenky zakoupíte v Městské knihovně Tišnov vždy v půjčovní době.
 
Mgr. Aleš Flídr
působí jako historik architektury na Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě se věnuje románským a gotickým památkám na Moravě, a to v širším středoevropském kontextu. Mezi jeho nejsledovanější objekty patří především cisterciácký klášter Porta coeli, jemuž se věnoval ve své diplomové práci a několika z ní vycházejících studiích. K dalším církevním stavbám na širším Tišnovsku pak napsal řadu hesel do Průvodce krajinou hradů. Středověké památky v povodí Svratky a Svitavy, jenž vyšel při příležitosti Kunštátského roku 2014.