KŘEST KNIHY - 800 let farnosti sv. Václava v Tišnově

Čt 19.09.
17:00
knihovnická akce
Městská knihovna Tišnov
bez vstupného
-
Jan Kos

Zveme Vás na besedu a křest knihy pana Jana Kosa: 800 let farnosti sv. Václava v Tišnově.
Místní římskokatolická farnost vydala publikaci s názvem “800 let farnosti sv. Václava v Tišnově“. Kniha obsahuje její historii na pozadí dějin církevní správy na Moravě od založení na počátku 13. století až do současnosti, popis a historii všech sakrálních památek vč.  přifařených obcí, přehled duchovních správců i dalších kněží v Tišnově působících od 17. století, informace o spolcích, bratrstvech a chrámovém zpěvu, dále osudy kněží – tišnovských rodáků, přepis farních kronik od r. 1822, vzpomínky pamětníků a další zajímavosti z historických dokumentů, korespondence a pozůstalostí.
Je možno ji zakoupit na farním úřadě nebo po bohoslužbách v kostele, případně při besedě s autorem v Městské knihovně Tišnov.