KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU

Út 07.11.
17:30
přednáška
Městská knihovna Tišnov
-
-
Přednáška

Nakreslit ze dne na den portrét? Je to opravdu možné, i když člověk nemá talent? Ano, je. Kreslení není složité, jenom nám nikdo přesně neřekl, jak na to.
Navíc máme v sobě mnoho přesvědčení o tom, že nejsme dostatečně šikovní, dobří, talentovaní. Tato přesvědčení, kterým plně věříme, nás potom zastavují v naší tvořivosti a projevu. Kreslení pravou mozkovou hemisférou není jen o "kreslení" jako takovém. Je to úžasný nástroj pro zlepšení sebevědomí, zbourání svých dosavadních bariér a rozpuštění starých modelů v myšlení.
Zveme všechny zájemce do přednáškového sálu Městské knihovny v Tišnově. Výše zmíněnou problematiku přiblíží odborná lektorka Mgr. Martina Šopfová Bajerová.