IMAGINACE A JEJÍ VYUŽITÍ V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ - PhDr. Bc. Mariana Štefančíková Ph.D., Ph.D

Čt 18.01.2018
17:00
přednáška
Městská knihovna Tišnov
50,- Kč
Je nutné se přihlásit osobně v Městské knihovně Tišnov. Platba probíhá při přihlašování.
Rok s prožitkem a expresivní terapií 2018

Nenechte si ujít hned v lednu zajímavou nabídku prožitkové imaginace pod odborným vedením Mariany Štefančíkové, kterou otvíráme cyklus „Rok s prožitkem a expresivní terapií 2018“.
Schopnost člověka pracovat s imaginacemi (neboli představami) obsahuje nezměrný potenciál pro nahlížení situace novým způsobem, pro hledání řešení, ale také pro tvořivé procesy, za účelem vlastního sebepoznání a sebe-rozvoje. Seminář nabízí praktické seznámení s několika příklady imaginací a způsoby jejich využití, včetně možností jejich interpretace.
Vstupné 50,- Kč
Počet míst je omezen, rezervace nutná.

Zájemci se mohou hlásit osobně v Městské knihovně Tišnov. Platba probíhá při přihlašování.
Rezervaci můžete provést na tel. 549 121 001 - 2