Hravě-zdravě: Jak se (ne)stát závislákem

Čt 25.10.2018
8:45
akce pro děti
Městská knihovna Tišnov
bez vstupného
-
žáci 5. tříd ZŠ

Interaktivní program primární prevence některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (kouření, alkohol, drogy, virtuální realita, poruchy příjmu potravy). Program probíhá formou panelové soutěžní hry.
Akce probíhá v rámci Národního programu zdraví – Projekty podpory zdraví MZ ČR