HRAVĚ - ZDRAVĚ

Čt 20.09.2018
10:00
akce pro děti
Městská knihovna Tišnov
bez vstupného
-
Prevence kouření pro předškolní děti

Zveme vás na zdravotně-výchovný program, který probíhá pod záštitou Centra podpory veřejného zdraví – dislokovaného pracoviště Brno. Pod vedením odborných pracovníků SZÚ se uskuteční následující akce: 
Prevence kouření – předškolní děti MŠ

Maňáskové divadelní představení Cigareta Retka je zaměřené na primární prevenci kouření s cílem oddálit první zkušenost s aktivním kouřením a nabádá děti, aby se nestaly závislé a nekouřily ani pasivně. Na pohádku navazuje doprovodná beseda o tom, jaké zdravotní důsledky kouření způsobuje.  
Akce probíhá v rámci Národního programu zdraví – Projekty podpory zdraví MZ ČR.