BESEDA „MYTÍ RUKOU JE ZÁBAVA“

St 04.10.2017 - Po 23.10.2017
9:00
akce pro děti
Městská knihovna Tišnov
-
-
Oddělení pro děti a mládež

Povídání s pohádkou poskytne dětem informace nejen o správné hygieně rukou, ale i o možnostech přenosu nemocí způsobených nedodržováním základních hygienických návyků.
 
Všechny děti si vyzkouší provedení řádné dezinfekce, včetně následné kontroly její úspěšnosti pod UV lampou. Správné hygienické dovednosti, které si osvojí v dětském věku, si přenesou do života. Proto je velice důležité učit děti, jak postupovat při mytí rukou, seznamovat je s následky nedostatečné hygieny a upevňovat v nich správné zdravotní chování. Beseda bude probíhat pod vedením odborných pracovníků SZÚ a je určená dětem z mateřských škol a žákům 1.-2. tříd základních škol.
Akce probíhá pod záštitou Centra podpory veřejného zdraví – dislokované pracoviště Brno.
 
4. 10., 16. 10. a 23. 10.2017 v 9:00 a v 10:00