TRIO CON COLORE

Koncert
Česká republika
0
Klasická hudba
70min.
První koncert pro příznivce klasické hudby obstará klavírní Trio con Colore, soubor nadaných hudebníků, kteří se seznámili při studiu na Janáčkově akademii v Brně. Ve složení houslistky Terezy Láskové, violoncellistky Kateřiny Blahové a klavíristy Mariána Kubačky začali spolupracovat v únoru 2018. Přes krátkou dobu působení a díky podpoře Guarneri Trio Prag byli pozváni na letní mistrovské kurzy ve švýcarském Wengen, kde následně i koncertovali. Každý ze členů má ve svém sólovém repertoáru širokou škálu skladeb od baroka po současnost, což jim při společném tvoření přináší nejen hudební profesionalitu, ale i nový náhled a originalitu. Můžete si s nimi vychutnat skladby Beethovena, Suka, Rachmaninova, Fišera a Šostakoviče.