Hradišťan & Jiří Pavlica

Koncert
Česká republika
0
90min.
Tvorba tohoto jedinečného souboru ve svých počátcích čerpala primárně z lidové tradice, s příchodem uměleckého vedoucího Jiřího Pavlici v roce 1978 se pod jeho vedením dramaturgie začala postupně transformovat do širších souvislostí historických, geografických, ale i společenských. Vzrůstaly také interpretační nároky na členy souboru. Postupně se začala významně prosazovat autorská tvorba Jiřího Pavlici, která zcela převládá v posledních projektech. Dnes je Hradišťan profesionálním tělesem, které překračuje hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi různých kultur celého světa. Je častým hostem, domácích i zahraničních festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby. Hradišťan spolupracuje s rozhlasem, televizí a filmem, koncertoval na 4 kontinentech, natočil více než 30 stěžejních zvukových nosičů a na mnoha dalších spolupracoval. To, co činí Hradišťan jedinečným je jejich interpretační poctivost, autenticita, ale zejména lidský rozměr. Přijďme si tedy společně vychutnat tento hudebně kulturní zážitek a důstojně oslavit 30 let svobody.