Čecháčci a Čoboláci

Divadlo
0
60min.
Jaký je vztah Čechů a Slováků? Kreace „Čecháčci a Čoboláci” je společným dílem P. Seriša a F. Tellera, kteří spolu absolvovali Ateliér Fyzického divadla na JAMU. Inscenace je na pomezí stand-up comedy, forbín a divadla, přičemž využívá charakteristické prvky obou protagonistů: slovní i pohybovou komiku, tanec, zpěv či improvizaci. Autobiografické výpovědi se tu střetávají s etudami, které rozebírají vztahy Čechů a Slováků. „Brno mám rád a cítim sa tu doma.” – „Jsi obyčejný imigrant!” Duo Filip Teller a Pavol Seriš vás vtáhne do hry. Zahájení prodeje/rezervací dne 7. 10. 2019 v 8 hodin.