Informace kina

PLATBA KARTOU V KINĚ A TIC

nově je možné platit všemi běžnými druhy platebních kartech

Abychom vyhověli vašim četným dotazům, je nově možné v kině i v TIC na nám. Míru po předchozím ohlášení platit všemi běžnými druhy platebních karet.

Předprodej v TIC

vstupenky ke koupi nyní i během dne

Předprodej vstupenek do kina je možný také v Turistickém Informačním Centru na nám. Míru 120 (vedle České spořitelny), po - pá  8 -  17h (pauza 12-13h). V létě až do 17.30 a s omezenou dobou i o víkendu.

E - vstupenky NOVĚ - bez nutnosti tisku!

Po přijetí platby si budete moci otevřít svoji e-vstupenku ve Vašem e-mailu. POZOR - není třeba ji tisknout ! Stačí, když si opíšete devítimístné číslo nad čárovým kódem. Jím se prokážete trhačí lístků v kině, aniž byste museli chodit k pokladně.
Zakoupené vstupenky si můžete také vytisknout. K tomu je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader).

Kino Svratka

Reklama v kině Svratka

Kino Svratka nabízí prostor pro projekci firemních log a reklamních spotů.

Výhody kinoreklamy
• divák není rušený jinou činností
• obraz v nadživotní velikosti včetně prostorového zvuku - vysoká zapamatovatelnost
• cenová dostupnost – z hlediska mediálního rozpočtu je kinoreklama cenově dostupná i menším firmám a jednotlivcům

Formát kinoreklamy
• Video (= krátké video nebo sled obrázků s hudebním podkresem)
• avi, mpg, mp4, mp3, wmv
• standardní struktura DVD
• formát DCI – jsme schopni zajistit převod do DCI                                       
• Logo firmy (obrázek, upozornění na chystanou akci apod.)
• Formát jpg, bmp
• Poměr stran 4:3, 16:9
• formát DCI – jsme schopni zajistit převod do DCI
 
           
Reklama je uváděna před každým filmovým představením kromě filmového klubu, letního kina a projekcí, u nichž jsou reklamy vyloučeny jinými smluvními vztahy. 
 
Bližší informace: Filip Navrátil, vedoucí Kina Svratka, kino@kulturatisnov.cz , tel. 549410046, mob. 737789273
 
 
Ceník:
Reklamní spot          
délka 30s
cena / měsíc  3000,-
     
Statický snímek
délka 5s
cena / měsíc  600,-
 
Statický snímek před projekcí (4 – 1 minutu před představením)
délka 30s   cena / měsíc 1000,-
délka 90s  cena / měsíc 3000,-
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
 
Pozn. – Poskytujeme slevu 15% za 30 vteřinový spot při zájmu o 3 měsíce a déle.
 
 

Rezervace vstupenek, pokladní hodiny a TIC

Rezervace vstupenek na filmové představení:

 • http://www.mekstisnov.cz/kino-svratka/program  - rezervace nebo koupě vstupenek na jednotlivá filmová představení online
 • platnost rezervace je 5 dní
 • Rezervace je nutné si vyzvednout do data platnosti rezervace, které je uvedeno v potvrzovacím emailu, nejpozději však 20 minut před začátkem představení. Poté rezervace propadne.
 • E-vstupenka a Cool ticket- lístek do kina si můžete koupit pomocí platební karty z pohodlí domova či z mobilu, a potom můžete (s číslem e-vstupenky nebo s cool ticketem na mobilu) jít přímo na film bez nutnosti čekat ve frontě.

Pokladní hodiny:

 • Pokladna kina Svratka je otevřena vždy 1 hodinu před začátkem každého představení a 15 minut po zahájení představení.
 • Příklad: 
 • - začátek představení v 19:30 => pokladna otevřena od 18:30 do 19:45

TIC
Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin (mimo polední pauzu) je otevřené Informační centrum na Brněnské  (http://www.mekstisnov.cz/turisticke-informacni-centrum), kde si lze lístky rezervovat i je přímo na místě koupit.
 
 

Provozní řád kina Svratka

 1. Provozovatelem kina je Městské kulturní středisko Tišnov. IČO – 49457543
   
 2. Kino je veřejnou kulturní institucí města. Slouží především k promítání filmových představení, pořádání výstav a kulturních akcí spojených s promítáním nebo jen samotných kulturních vystoupení. Slouží k přehlídkám různých kulturních a filmových žánrů.
   
 3. Kino je způsobilé k digitálním projekcím ve standardu DCI  ve 2D nebo 3D,  se zvukovým záznamem DOLBY 7.1. Kapacita kina je 253 míst + 2 místa pro invalidní vozík. Minimální výši vstupného určuje distributor konkrétního filmu.   Kino dále disponuje technolgií pro projekce přes Blu-ray,  přes satelit a přes 35mm film.  Možné jsou také prezentace, komentované přímo z jeviště vedle plátna.
   
 4. Kino poskytuje slevu ze vstupného držitelům průkazů ZTP a ZTP/P (50%). Doprovod ZTP / P má vstup zdarma. Slevy na vybraná představení : dětem,  držitelům průkazu Filmového klubu,  pro seniory a pro maminky s miminy. Slevy nelze kombinovat.
   
 5. Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u pokladny, pozdější reklamace se nepřijímají. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.
   
 6. Pokladna je otevřena vždy 60 minut před začátkem každého představení a uzavírá se 15 minut po zahájení představení.
   
 7. Na představení filmů mládeži nepřístupných a přístupných od 18 let je nutno na požádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku návštěvníka.
   
 8. Předem rezervované vstupenky je nutné vyzvednout 20 minut před zahájením programu, jinak budou uvolněny do prodeje. Kino si vyhrazuje právo na změnu tohoto časového limitu u určitých titulů.
   
 9. Rezervace vstupenek je možná přes vstupenkový portál http://www.mekstisnov.cz/kino-svratka/program. Platnost rezervace je 5 dní.  Dále telefonicky v pokladní hodiny kina nebo v provozní době TIC (= Informační centrum na Brněnské ul.), kde také probíhá prodej přímo na místě.
   
 10. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.
   
 11. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti používat mobilní telefon.  Je zákázáno vnášet do kinosálu sklenice a nápoje bez uzávěru (včetně lahví).
   
 12. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.
   
 13. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází, až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svoji bezpečnost.
   
 14. V případě nedodání filmové kopie může dojít k odpadnutí představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit před tímto představením v pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své metráže.
   
 15. Ve filmovém sále je na základě zákona o autorských právech zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy představení.
   
 16. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit se souhlasem provozovatele vedoucí kina.